U Prištini, Prizrenu, Đakovici i Peći

Ministar za ekonomski razvoj, Fadil Ismajlli primio je direktorku Njemačke razvojne banke (KFW) za region, Esther Gravenkoetter, s kojom je razgovarao o trenutnim projektima u oblasti energije i voda. Sagovornici su ovom prilikom pričali o projektu kogeneracije, projektu izgradnje dalekovoda kao i projektu koji ima za cilj poboljšanje mreže i sistema prenosa.

Na sastanku je takođe bilo riječi i o kreditima koje je KFW pružilo komercijalnim bankama na Kosovu kako bi klijentima bilo omogućeno podizanje kredita za energetsku efikasnost kao i primjena mjera za energetsku efikasnost, kao standarda kojem Kosovo teži.
Što se sektora voda tiče, sagovornici su diskutovali o projektima za obradu vode, kanalizacionih voda kao i rehabilitaciju postojećih mreža u opštinama Priština, Prizren, Đakovica i Peć.
Obje strane su se usaglasile da prošire saradnju u projektima koji imaju za cilj poboljšanje života građana Kosova. Ismajlli se ovom prilikom zahvalio direktorki KFW na podršci datoj Kosovu.