Ilustracija

Arben Veseli osuđen na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 20 hiljada eura za organizovani kriminal, u vezi sa neovlašćenom kupovinom, posjedovanjem, distribucijom i prodajom opasnih opojnih droga i psihotropnih supstanci, saopštio je Eulex.

Mješovito vijeće domaćih i međunarodnih sudija Osnovnog suda u Prištini danas je proglasilo Arbena Veselija krivim za organizovani kriminal, u vezi sa neovlašćenom kupovinom, posjedovanjem, distribucijom i prodajom opasnih opojnih droga i psihotropnih supstanci, i osudilo ga na kaznu zatvora u trajanju od deset godina, i izreklo mu novčanu kaznu u iznosu od 20.000 eura.
Okrivljeni je između januara i juna 2012. god. organizovao i učestvovao u trgovini heroinom sa Kosova u Saveznu Republiku Njemačku.
Postupak je vodio međunarodni tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova, navodi se u saopštenju Eulex-a,