Znak siromaštva građana

Na Kosovu ima samo 300 hiljada zaposlenih osoba, negdje oko 83 hiljade osoba u javnom sektoru, ali je broj onih koji su podigli kredite po komercijalnim bankama mnogo veći. Njihov broj se kreće oko 450 hiljada osoba, piše list "Kosova Sot".

Prema riječima stručnjaka, to je znak siromaštva građana Kosova, koji su uronili u kredite sa visokim kamatama. Ekonomski stručnjaci kao i oni na finansijskom planu kažu da cifre pokazuju teško stanje stanovništva, koje je prisiljeno da podiže kredite čak i kada nisu ni zaposleni, zauzvat nudeći hipoteke.