Disproporcija sa prihodima iz javnog budžeta

Za tri godine imovina visokih kosovskih funkcionera je porasla za čak 451 milion. Zakon o konfiskaciji nezakonito stečene imovine "amnestira" funkcionere, prenosi "Zëri".

Kosovski vlastodršci su za tri godine uvećali svoje bogastvo za 451 milion eura, što je u disproporciji sa njihovim prihodima iz javnog budžeta. 
Bez obzira na sumnje u porijeklo zarađenih miliona, visoki institucionalni funkcioneri nastavljaju da slobodno uživaju u svojim milionskim luksuzima, nedodirljivim zakonom koji je izrađen specijalno za konfiskovanje imovine stečene krivičnim djelima. 
Već tri godine postoji ovaj zakon, ali koji ne važi ni za jednog funkcionera. 
Prema istraživanju koje je sproveo pokret ”Fol” (Reci), u kome je upoređena imovina samo jedne kategorije funkcionera, znači da za oko 236 najviših funkcionera (poslanika, ministara, predsjednika opština i državnog rukovodstva), proizilazi da je njihova imovina za preko 451 milion veća u 2013. nego što je bila 2010. 
Za tri godine od kako postoji ovaj zakon zabilježeni su samo neki mali pokreti kao što je konfiskovanje vozila, zlata ili po neke kuće koja je korišćena za prostituciju. 
Institucije zadužene za konfiskovanje nezakonito stečene imovine i dalje ćute.