Ove godine nije niko otišao u rat

Put Kosovara za Siriju izgleda da je stopiran nakon usvajanja Nacrta zakona odobrenog od Vlade Kosova, putem kojeg se odlazak u oružanim sukobima van zemlje smatra krivičnim djelom kažnjivo sa 15 godina zatvora.

Dakle, i zvanično u godini u kojoj smo ušli nije bilo nijednog Kosovara koji je otišao u rat u Siriju.

Kancelarija za informisanje Policije Kosova, u pismu poslatom portalu "Indeksonline" nije dala neke konkretne cifre o učešću naših državljana u ratu, ali je rekla da se takvi slučajevi analiziraju.

"Obavještavamo da Policija Kosova putem raznih formi posjeduje informacije o učešću nekih kosovskih građana u ratu u Siriji, stoga u takvim slučajevima policija sakuplja i analizira svaki slučaj za koje ima informacije o ilegalnim aktivnostima na Kosovu i u saradnji sa tužiocima poduzima odgovarajuće mjere", stoji u e-mailu poslatom redakciji portala "Indeksonline".

Između ostalog, Policija Kosova obavještava da na osnovu pravnih normi u našoj zemlji, prati svaku aktivnost pravnih i fizičkih lica o kojima sakuplja informacije koje bi mogle predstavljati opasnost za ustavni poredak u budućnosti  ili bi mogli izvršiti neko krivično djelo, a sve ovo u cilju sprečavanja i otkrivanja eventualnog djela.

Inače, jučer su međunarodni mediji obavjestili da su borbeni avioni sirijske blade bombardovali zonu gdje se nalaze "pobunjenici" u blizini libanske granice u gradu Yabrud.

Ovaj napad se dogodio dan nakon izvještaja da je najmanje 17 džihadista ubijeno u tamšnjim borbama.