Samo državljani koji žive na Kosovu

Izmjene i dopune Zakona o opštim izborima zahtijevaju da na biračkim spiskovima bude uključeno samo rezidentno stanovništvo Kosova, piše list "Koha Ditore".

Prema Centralnom registru civilnog statusa, gdje su registrovane samo osobe koje su prošle proces verifikacije njihovih podataka u funkciji sistema civilnog stanja nalazi se ukupno 672.504 građana koji žive na Kosovu.

Ovom registracijom, popis birača ne bi bio ni upola manje od broja birača na prošlim izborima, ukoliko bi se sada realizovalo glasanje u skladu sa novim pravilom koje sadrži Nacrt zakona o opštim izborima.

Ova norma znači da na listi budu uključeni samo državljani Kosova koji stanuju na Kosovu.