Zbog povećanja plata

U trenutku kada proklamira povećanje plata za mnoge kategorije, Vlada je upozorila sve budžetske organizacije da će im smanjiti troškove za robu i usluge kao i za komunalne usluge. Vlada ovom akcijom pokušava da uštedi preko 37 miliona eura, prenosi "Koha ditore".

Upozorenju je prethodila odluka. Skupština je usvajanje dokumenta okvalifikovala kao nezakonit i kao "težak prekršaj" vlade, zbog toga što svaku izmjenu budžeta može da sprovede samo zakonodavna vlast.

Ministarstvo za finansije je upozorilo sve budžetske organizacije da će im za 15 posto smanjiti budžetska sredstva za 2014. godinu za kategoriju roba i usluga kao i za komunalne troškove.

Ovoj prijetnji je prethodila odluka Vlade koju je Skupština okarakterisala kao "težak prekršaj".

Vlada je ovu odluku donijela krajem februara.

"Smanjuju se troškovi budžetskih organizacija za 15 odsto od ukupne budžetske sume namjenjene za kategorije roba i usluga i komunalne troškove za 2014. godinu", kaže se u prvoj tački ovog dokumenta koji nosi potpis premijera Hashima Thaçija.

"Obavezuju se sve budžetske organizacije da petnaest dana od stupanja na snagu ove odluke identifikuju iznos koji će biti ušteđen za svaku kategroriju u skladu sa tačkom 1 ove odluke i da obavjeste Ministartsvo za finansije".

Ministarstvo za finansije je obavezno da sprovede odluku.

Ministar Besim Beqaj nije mnogo čekao i sve budžetske organizacije je informisao o sprovođenju odluke. Čak im je sa svoje strane zaprijetio da bi sredstva mogla da im budu obustavljena.