Izvještaj Centralne banke Kosova

Bruto vanjski dug Kosova, koji uključuje i privatni i javni dug, na kraju septembra 2013. godine je ostao gotovo na istom nivou u odnosu na prethodni kvartal, prenosi portal "Epoka e Re".

Centralna banka Kosova (CBK) je objavila da je vrijednost bruto vanjskog duga do 30. septembra 2013. godine iznosila 1,55 milijardi eura. Javni dug  ima nizak udio ukupnog vanjskog duga, sa oko 25 posto.

"Vrijednost javnog duga do kraja septembra je iznosila 387,8 miliona eura. Veći dio javnog duga sastoji se od vanjskog duga Vlade, koji je na kraju septembra 2013. godine iznosio 324,6 miliona eura. Ovaj iznos je za 6,5 miliona manji u odnosu na juni 2013. godine i uglavnom se odnosi na isplatu kredita naslijeđenog od Svjetske banke. Dug privatnog sektora na kraju septembra 2013. godine iznosio je 1,16 milijardi eura", saopštila je Centralna banka Kosova.

Najveći dio privatnog duga je u formi kredita između kompanija koje su u relaciji sa direktnim stranim investicijama (629.20 miliona eura), zatim drugim sektorima privrede (324.4 miliona eura) i pozajmica komercijalnih banaka (206.9 miliona eura). U okviru drugih sektora uključuju se nebankarske finansijske institucije, nefinansijske korporacije, domaćinstva i nevladine organizacije.

"U kontekstu drugih sektora dominiraju komercijalni krediti kosovskih kompanija na uvoz robe s 161.1 milion eura", stoji dalje u izvještaju CBK.

Također, CBK je dalje objavio da Kosovo i dalje nastavlja da bilježi pozitivan neto bilans međunarodnih ulaganja, što je na kraju trećeg kvartala 2013. godine iznosilo 428.9 miliona eura.