Nema rizika od terorističkih akcija

Kosovo se ne smatra kao potencijalna zemlja kojoj prijeti rizik od terorističkih akcija, ali nije ni imuno. Konstatacija je izvedena iz informacija relevantnog Departamenta Policije Kosova. Uključivanju bivših pripadnika policije MUP-a Srbije prethodila je njihova verifikacija.

Tokom prošle godine Policija Kosova je pokazala profesionalni razvoj. Nove uniforme Policije su izrađene od strane radne grupe. O tome za list "Tribuna" govori Baki Kelani, šef Ureda za informiranje i odnose s javnošću u Generalnoj direkciji Policije Kosova.

"Kosovska policija se smatra kao jedna od najpouzdanijih i najtransparentnijih institucija u zemlji. To je postignuto zahvaljući radu, angažovanju i posvećenosti svih zaposlenih u Policiji Kosova", rekao je Kelani.

U intervjuu za list "Tribuna" Kelani između ostalog kaže da na osnovu strateškog plana razvoja 2011-2015, prvi cilj koji je Policija Kosova postavila je borba protiv organizovanog kriminala i trgovine narkoticima, krijumčarenja, kibernetičkog kriminala i korupcije...