Sa EU se otvara novo poglavlje

Premijer Kosova Hashim Thaçi je najavio kraj političkog dijaloga. U kolumni za specijalni broj lista "Tribuna", prvi čovjek Vlade Kosova je napisao da će 2014. godina donijeti kraj političkog dijaloga i da će se sa Evropskom unijom otvoriti novo poglavlje.

"Dijalog uz posredovanje u Brislu je utrošio u velikoj mjeri našu energiju u prošloj godini i dominirao u javnom diskursu. Ovaj dijalog je bio vrlo naporan i nimalo popularan. Ja i Vlada na čijem sam čelu smo bili neprestano kritikovani zbog uključivanja u dijalog. Nisu nedostajali ni mnogobrojni negativni epiteti na moju adresu. No, u slučaju nepostojanja dijaloga, zapitao bih vas koja bi bila druga najbolja opcija? Kritičari dijaloga još uvijek mogu imati alternativni odgovor. Međutim, ja sam ubjeđen da je dijalog bio i ostaje najbolja alterantiva", napisao je između ostalog Thaçi.