Glasanjem u Skupštini Kosova

Skupština Kosova usvojila je danas prijedlog nadležne skupštinske komisije i zbog kršenja zakona razrješila dužnosti dva člana Nezavisne komisije za medije (IMC) Shefkija Ukaja i Vesnu Jovanović.

Skupština Kosova je ocjenila da je njihovo ranije i aktuelno učešće u političkom životu u suprotnosti sa zakonom. Za prijedlog komisije je glasalo 59 poslanika, 34 su bila protiv, a šest je bilo uzdržano.
Ukaj je razrješen, jer nije prijavio da je bio odbornik Skupštine opštine Priština kada je konkurisao za funkciju člana Nezavisne komisije za medije, dok je Jovanovićeva razrješena zato što je učestvovala u predizbornoj kampanji za lokalne izbore u opštini Parteš.
Šef misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) na Kosovu Jean-Claude Schlumberger podzravio je danas ovakvu odluku skupštine.
Schlumberger je, u saopštenju, izrazio nadu da će odluka pomoći poboljšanju situacije u regulatoru elektronskih medija. On je istakao da što prije treba dopuniti IMC sa novim članovima, kako bi ono bilo u mogućnosti da se bavi gorućim pitanjima poput digitalizacije, regulisanje tarife za licence i kablovske operatere.
"Nadam se da će Skupština Kosova djelovati brzo u imenovanju nezavisnih, profesionalnih članova IMC - podvukao je on.
U saopštenju se podsjeća da misija OSCE ima mandat u oblasti izgradnje demokratije, zaštite i promociji ljudskih prava, uključujući i razvoj medija.