Kvalitet obrazovanja na Kosovu nikakav!?

Dukagjin Pupovci, poznavalac visokog obrazovanja, rekao je u emisiji Puls na KTV-u da je značajan broj aktivnih političara, savjetnika, direktora dobilo svoje naučne titule tokom ovog perioda od 12 godina.

"Naši političari trebaju preuzeti primjer političara 70 godina prošlog vijeka, nastavnici u Elbasanu su završavali školovanje za nastavnike i umrli su kao nastavnici koji nisu zloupotrebili poziciju kako bi postali profesori kao što danas rade naši političari", rekao je Pupovci.

On kaže da politika na Univerzitetu u Prištini (UP) ima veliki uticaj, kao što je kod imenovanja osoblja, a također i studentske organizacije su ispolitizirane, ima mnogo nastavnika koji su ušli u redove politike, ali nije u redu da se bave politikom unutar UP, nije u redu da se na političkoj bazi organiziraju kako bi nekoga izabrali na posebno mjesto ili izabrati dekana na političkoj osnovi, što se nažalost i radi.

On je također rekao da je UP rangirana na 4.000 mjestu. Ovo rangiranje je uradio jedan institut u Španiji i mi imamo degradaciju za oko hiljadu mjesta unatrag, Beograd je na 600 mjestu, Zagreb na 400. Na UP samo 3 posto osoblja ispunjava standarde koje ostali ne nazivaju naučne i ne ispunjavaju uslove.

Što se tiče organizacije veterana rata UÇK-a, Pupovci kaže da se ovaj memorandum treba zaustaviti, jer se zloupotrebljava.

"Memorandum sa organizacijom veterana rata UÇK-a nakon 14 godina se treba zabraniti, jer postoje zloupotrebe. Većina predavača na UP ne nalaze se na svom radnom mjestu. Oni su ili na Univerzitetu u Tetovu, Prizrenu, Peći, dok je državnim službenicima to zabranjeno te su prisiljeni da napuste posao", rekao je on.

Pupovci je rekao da postoje slučajevi kada su studenti seksualno zlostavljani od strane nastavnika, ali ima slučajeva i kada su uslovljeni novcem.

Razlog zašto studenti rade plagijate, prema njegovim riječima je kod nastavnika.

"Drugi problem je nedostatak profesora i ovo je razlog zašto studenti rade plagijate, jer profesori ne čitaju teme bachelora ili mastera i prolaze ih. Ovo je razlog zašto se ove teme kupuju za 100 do 300 eura", rekao je on.

On je na kraju rekao da kvaliteta na Univerzitetu nema i samo rangiranje nam pokazuje da smo veoma daleko od onoga što bismo trebali biti.