Vlada traži angažovanje svih aktera uključenih u proces

Nakon mjesec dana Kosovo će zvanično otvoriti pregovore s Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju, rekli su u utorak visoki vladini zvaničnici.

Zbog toga će u Prištinu doputovati komesar za proširenje Stefan Fule, a izvršna vlast čini posljednje pripreme da Kosovo bude maksimalno pripremljeno.

Premijer Hashim Thaçi ponovno je upozorio institucije da gubitak vremena neće tolerisati.

"Ostalo nam je još malo vremena do otpočinjanja pregovora i moramo osigurati da se na vrijeme preduzmu potrebni koraci kako bi se osigurao brz i kvalitativan proces pregovora s EU", izjavio je Thaçi .

Šef vlade u Prištini je izdao ovo upozorenje tokom drugog sastanka pregovaračkog tima za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, gdje je zatražio od njegovog kabineta i svih drugih aktera uključenih u ovaj proces, da ne zaborave da će se sa EU raspravljati o direktnim interesima države.

On je zahtijevao da u vremenskom terminu odgovorni iz različitih sektora budu efikasni, jer je sam proces ograničen.

"Zbog velike važnosti ovog ugovora i činjenice da ima dugoročni utjecaj na našu zemlju, moramo osigurati da sve institucije uključene budu odgovorne za svoj dio posla i spremne u svakom trenutku da daju svoj doprinos", izjavio je Thaçi.

Glavni pregovarač u procesu pregovora o stabilizaciji i pridruživanju, ministarka za europske integracije, Vlora Çitaku dala je gotovo istu poruku, i objasnila zašto je potrebna ozbiljnost u odnosima sa Evropskom unijom.

"Dozvolite mi da naglasim jednu vrlo jasnu stvar: Moramo jasno shvatiti da rokovi koji će biti stavljene u sklopu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju će imati obavezujući vremenski karakter, kao dio ugovornih sporazuma sa međunarodnim karakterom. Njihovo neispunjavanje će biti neuspjeh državnih obaveza prema EU i kao takvi će omogućiti direktnu prepreku u procesu pregovora i integracije Kosova", rekla je Çitaku, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Ministarka Çitaku je pozvala sve institucije, da od početka procesa uzmu u obzir finansijske i administrativne kapacitete, kada je riječ o provedbi obaveza koje proizilaze iz SSP-a.

Da se vrijeme ne gubi, pozvala je i ministrica trgovine i industrije, Mimoza Kusari-Lila, prema kojoj početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ne može započeti bez usvajanja jednog zakona, na koji ima prigovora sada već dugo vremena od strane evropskog faktora.

"U poglavlju o javnim nabavkama, mi smo uzeli inicijativu u okviru Nacionalnog savjeta za ekonomski razvoj, za otvaranje i izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama. Ovaj zakon još uvijek nije predstavljen Vladi. No, najveći izazov s ovim zakonom je predstavljanje ovog zakona prije zvaničnog otavaranja pregovora, odnosno prije posjete komesara [za proširenje EU Stefan] Fulea u Prištini 18. oktobra, period nakon kojeg ne možemo uključiti dodatne amandmane, koje smo predvidjeli radi pomoći privatnom sektoru, odnosno proizvođačima na Kosovu", objasnila je Çitaku.

U međuvremenu, šef vlade u Prištini je potencirao da pored vremenske efikasnosti, i pregovore na osnovu činjenica i statistike, on zahtijeva i odgovornost svih sektora koji su uključeni u pregovore o stabilizaciji i pridruživanju.