Mišljenje Savjetodavnog odbora za zaštitu nacionalnih manjina

Savjetodavni odbor za zaštitu nacionalnih manjina, ispred Vijeća Europe je objavio treće mišljenje o Kosovu, zajedno s komentarima koje je dala Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu - UNMIK.

U mišljenju se napominje da Kosovo i dalje napreduje u provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

"Povjerenje i razumijevanje između zajednica je razvijeno u nekim opštinama, u kojima su vlasti konsultovane izbliza od strane predstavnika zajednica i načinili napore da se na efikasan način implementira relevantna politika i pravni okvir koji se odnose na sigurnost i promociju jednakog pristupa obrazovanju i zapošljavanju", stoji u mišljenju.

Međutim, tu je naglašeno da je dobrovoljni povratak raseljenih lica opao i da je nemoguć u nekim područjima, zbog sigurnosnih razloga.

Prema mišljenju, postoji negativan trend prema nacionalizmu i stvaranju homogenog društva, naročito u urbanim centrima i među mladima, sa ograničenom tolerancijom za jezike, kulture, tradicije i identitete manjina.

Malobrojne postojeće inicijative za stvaranje platforme za interakciju i dijalog između zajednica ne dobijaju stalnu podršku od vlasti, stoji dalje u mišljenju.

Međutim, prema tekstu u samom izvještaju, mlađe generacije ne uče i ne koriste oba službena jezika, a napori da se razvije zajednički građanski identitet, koji se temelji na procjeni različitosti, nije dovoljan.

"Učešće manjinskih zajednica u procesima odlučivanja o svim pitanjima od interesa, ostaje i dalje nedovoljno", stoji između ostalog u mišljenju Savjetodavnog odbora za zaštitu nacionalnih manjina, ispred Vijeća Europe.