Otvorenim vratima za građane

Povodom Međunarodnog dana demokratije, Skupština Kosova je danas otvorila vrata za sve građane koji žele da je posjete

Povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana demokratije, Skupština Kosova je danas, počevši od devet sati, otvorila vrata za sve građane koji žele da posjete Skupštinu i da se sretnu sa poslanicima. Istovremeno je u dvorištu Skupštine otvoren i Sajam organizacija civilnog društva, koje su izložile svoje proizvode, prenosi Anadolu Agency.
Među prvim posjetiocima Skupštine bili su učenici gimnazije “Sami Ferashri” iz Prištine, koji su zajedno sa svojim profesorom obišli zgradu Skupštine i od zvaničnika za informisanje dobili osnovne informacije o radu Skupštine.
Prema mišljenju maturantkinje Festine Gashi, Kosovo je danas demokratska država.
“Prije smo bili zavisni od Srbije, a sada smo slobodni i možemo da donosimo naše zakone”, kaže Festina.
Profesor Hamdi Thaçi u izjavi za Anadolu Agency (AA) kaže da je demokratija svuda u svijetu relativna, pa se tako za Kosovo može reći da ima naprednu demokratiku ukoliko se napravi poređenje sa ne tako davnom prošlošću. Međutim, on smatra da na Kosovu još uvijek nema dovoljno demokratije.
“Ukoliko postavimo pitanje da li imamo dovoljno dremokratije, mislim da ona nije stigla kod nas još uvijek, ali smo na dobrom putu ka demokratiji”, kaže profesor Thaçi.
On, takođe, ističe da nije zadovoljan radom poslanika koji bi trebali biti efikasniji.
“Bilo je jedno pitanje od učenika službeniku kada smo bili u sali, da li se kažnjavaju poslanici kada ne prisustvuju sjednici, što znači da su i djeca primijetila da poslanici često odsustvuju, što nije dobro. Mi djeci pričamo da ne izostaju sa nastave, a oni izostaju sa sjednica”, kaže Thaci.     
Glauf Konjufca, član predsjedništva Skupštine Kosova, otvarajući Sajam organizacija civilnog društva, izjavio je da se 15. septembar - Međunarodni dan demokratije na Kosovu proslavlja svake godine. On je istakao da Univerzalna deklaracija o demokratiji ukazuje na sva načela demokratije i da ona važe u svim slobodnim i demokratskim zemljama svijeta.
“Demokratija se zasniva na principu zakona i poštovanju ljudskih prava. U jednoj demokrarskoj državi niko nije iznad zakona i svi su ravnopravni pred zakonom”, kazao je Konjufca.
On je dodao da je za jednu demokratsku zemlju od fundametalnog značaja da se Skupština izabere na slobodnim i časnim izborima. Takođe je naglasio da je aktivna uloga civilnog društva izuzetno važna za funkcionisanje demokratije.
U ime civilnog društva prisutnima se obratio Albert Krasniqi, predstavnik Instituta za politička istraživanja i razvoj (KIPRED), koji je istakao da odgovornost za postojanje funkcionalne skupštine i vlade nije samo na institucijama, već na svim građanima i posebno na organizacijama civilnog društva.
“Uključenje što većeg broja interesnih grupa tokom izrade zakona je dodatna vrijednost za demokratiju”, kazao je Krasniqi. On je istakao da je doprinos koji civilno društvo može da pruži demokratiji, nadgledanje rada skupštine kako bi se evidentirale greške kako se u budućnosti ne bi ponavljale.