Srbi dobili više od očekivanog

Azem Vllasi, bivši visoki zvaničnik vlade na Kosovu, jedan od najboljih poznavalaca političkih odnosa između Albanaca i Srba, u intervjuu xlpress.tv govori da je kosovska strana prekoračila crvene linije u tekućim razgovorima između Kosova i Srbije.

Azem Vllasi ocjenjuje da ovi razgovori u kojima se raspravlja o detaljima, koji, prema njegovim riječima prave kolorit koji odražava da Kosovo je taj faktor koji konstantno popušta.

"Razgovori Kosovo-Srbija se u detalje prate i koji ilustruju strategiju velikog povlačenja kosovskih vlasti spram institucija Srbije, i to uvijek u ime normalizacije odnosa sa Srbijom", rekao  je Vllasi.

On procjenjuje da se u razgovorima s vremena na vrijeme nameću mnoga ključna pitanja.

"Prije je bilo ključno pitanje fusnote, mi smo popustili i od toga nije ništa proizišlo, sada se postavlja pitanje učešća Srba sa Kosova na izborima, a posebice Srba sa sjevera", kaže Vllasi i dodaje da Srbi smatraju ovo učešće na izborima veoma važnim jer im je potrebno, ali i mi smatramo važnim jer je dobro da i oni učestvuju na izborima kako bi se ozakonio izborni proces na Kosovu u cijelosti.

"Ali i pored toga, i da srpska strana ne traži ništa, naša kosovska strana je spremna da popusti do beskonačnosti. Ovo dovodi do toga da Srbi postavljaju nove zahtjeve pred našim ustupcima, kao što je bio zahtjev i logo na izbornim listama", rekao je Vllasi.

Bivši lider Kosova osamdesetih goidna prošlog vijeka, u vrijeme velikih povreda, procjenjuje da je Srbiji jasno da više ne može da vlada Kosovom i vlada Albancima, ali prema njegovim riječima za funkcionisanje države Kosovo bilo bi štetno ukoliko bi Srbe sa Kosova, kojih ima 5 posto, Srbija uspije da izvuče iz jurisdikcije, i da ih ujedini da budu poslušni Srbiji.

"Kosovski Srbi su sada spremni da izađu na izbore, a od strane Srbije se čuju poruke da izlazak Srba na izbore će biti legitimitet Srba na Kosovu na taj način što će preko njih Srbija se miješati u pitanja Kosova", rekao je Vllasi.

On procjenjuje da je veza Kosova sa Srbijom formalno prekinuta, od proglašenja nezavisnosti, ali je problem u ovom procesu normalizacija odnosa sa Srbijom, a na nivou praktične politike funkcionalizuju Srbiji faktor miješanja u unutrašnje poslove Kosova.

U tom pogledu Azem Vllasi procjenjuje da "smo mi odustali od crvenih linija! Srbija i srpske vlasti prije početka razgovora su otvoreno izjavljivali da je njihova pozicija veoma slaba i da će oni gledati da iz ovoga izvuku što je više moguće. I oni koriste mnogo više nego što su očekivali".