Centralna izborna komisija

Bajram Ljatifi, član CIK-a potvrdio je za RSE da su svi politički subjekti koji u imenu imaju nazive država, a ne imena zajednice kojoj pripadaju dobili nalog da te nazive u blagovremenom roku isprave.

"Komisija će danas zasjedati povodom certifikacije preostalih subjekata koji su aplicirali za izbore. Da li će na dnevnom redu biti i subjekti sa ovakvim nedostacima, ne mogu potvrditi jer slijedi dobijanje materijala i dnevnog reda", kazao je on.
Svim političkim subjektima koji imaju po zakonu neprimjerene nazive, kancelarija za registraciju političkih partija je dostavila određene naloge da te nazive u svojim imenima isprave, kao i nedostatke na listi kandidata.