Radi stvaranja uslova za demokratske i slobodne izbore

Policija Kosova će imati glavnu odgovornost za sigurnost tokom izbornog procesa koji se očekuje da započne 1. oktobra i završiti nakon glasanja 3. novembra, prenosi list "Tribuna".

U dokumetu Centralne izborne komisije (CIK) u koji je taj dnevnik imao uvid, predviđene su sve potrebne mjere koje policija treba da preduzme da bi se obezbjedili uslovi za demokratske i slobodne izbore.

U dokumentu se ističe da će Policija Kosova biti odgovorna za sve mjere bezbjednosti, dok se u vanrednim situacijama u pomoć mogu pozvati EULEX i KFOR.

"Policija obezbjeđuje sigurnost svih glasačkih mjesta, od otvaranja procesa pa do prebrojavanja glasova. Takođe fizički obezbjeđuje mjesta gde je smješten izborni materjal. Obezbjeđuje pratnju kutija sa glasačkim listićima do centra za prebrojavanje glasova", navodi se u planu.