Riječ je o milionima eura

Milioni eura iz budžeta državnih rezervi Vlade Kosova, trebali bi se planirati pošto su postali troškovi koji se godinama izdvajaju.

Takoreći na velikom broju sjednica Vlade, jedna tačka dnevnog reda se posvećuje izdvajanju sredstava iz budžeta državnih rezervi za razne manifestacije za praznike zajednica koje žive na Kosovu kao i za različite događaje.

Milioni eura iz budžeta državnih rezervi Vlade Kosova, koji su planirani za hitne slučajeve ili neplanirane troškove za važne državne potrebe, tokom cijele godine se troše na ad-hoc odluke za praznike i razne aktivnosti, koje bi se trebale planirati pošto su postali troškovi koji se godinama izdvajaju.