Skupština Kosova ekspresno

Skupština Kosova usvojila je danas osam zakona vezanih za evropske integracije Kosova.

Većinom glasova usvojeni su Zakon o strancima, Zakon o azilu, Zakon o državljanstvu Kosova, Zakon o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima, Zakon o međunarodnoj saradnji, Zakon o saradnji u integrisanom upravljanju granicom, Zakon o kontroli i nadzoru nad državnom granicom i Zakon o finansiranju političkih subjekata.
Sem tih zakona, Skupština je na posljednjem zasjedanju pred ljetnje odmore usvojila i zakone o ratifikaciji sporazuma sa Svjetskom bankom, sa Islamskom bankom i Evropskom investicionom bankom. 
Poslanici su na sjednici razmatrali i u načelu usvojili Zakon o naselju Zjum, u opštini Prizren.