Nakon biometrijskih pasoša i...

I biometrijske lične karte Kosova će se proizvoditi u Minhenu u Njemačkoj. One će biti prebacivane na Kosovo od strane njemačke kompanije Giesecke&Devrient (G&D), te će biti personalizirane u odgovornom departamentu Ministarstva unutrašnjih poslova, piše list “Tribuna”.

G&D je kompanija koja je osvojila tender objavljen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za snabdjevanje biometrijskim ličnim kartama.

Ovo je ista kompanija koja je prije mjesec dana osvojila tender za snabdjevanje Kosova biometrijskim pasošima, nakon prekida ugovora između Ministarstva i austrijske firme OESD, nakon onoga što je opisano kao "skandal sa pasošima".