Pruža finansijsku stabilnost

Novi nacionalni SWIFT kod za Kosovo omogućiće bankama i drugim finansijskim institucijama bezbjedniji i brži bankovni transfer, kao i povećanje finansijske transparentnosti i poboljšanje usluga koje pružaju svojim klijentima.

Društvo za svjetsku međubankarsku finansijsku telekomunikaciju (SWIFT), primarni sistem međunarodne komunikacije među finansijskim institucijama, dodijelilo je Kosovu kod za identifikaciju finansijskih institucija u zemlji.

Uz taj jedinstveni kod za zemlju, Centralna banka Kosova i komercijalne banke u SWIFT sistemu međunarodno će afirmisati prisustvo kosovskih finansijskih institucija i stvoriti uslove za međunarodne transakcije svojih građana.

Prema riječima Florima Maxharraja, višeg savjetnika izvršnog odbora Centralne banke, ta banka će imati bolji nadzor na svojim transakcijama, uključujući i pomoć u izbjegavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Kosovo je ranije bilo uključeno u SWIFT kod Srbije.

"Centralna banka će biti u boljoj poziciji da prati finansijske transakcije i osigura usklađenost s propisima koji su na snazi", izjavio je Maxharraj za SETimes.

Osim regulatornih instrumenata, banka pruža finansijskim institucijama i tehničke smjernice za međunarodno priznatu praksu i standarde u prevenciji pranja novca i finansiranja terorizma.

"Pošto je SWIFT primarni sistem komunikacije među finansijskim institucijama svijeta, bit će pozitivnih efekata u smislu bezbjednosti i efikasnosti u obavljanju platnih transakcija, komunikaciji na finansijskim tržištima, te ostaloj poslovnoj komunikaciji," izjavio je Maxharraj.

Operacije banaka i drugih finansijskih institucija će se poboljšati u smislu plaćanja i drugih usluga koje one klijentima pružaju uz upotrebu nacionalnog SWIFT koda.

"Uspostavom SWIFT koda za bankarski sistem Kosova se izvlači iz izolacije, ali i čini njegove banke konkurentnijima na globalnom finansijskom tržištu," izjavio je za SETimes Fidan Gogiqi, izvršni direktor Žutog centra za obuku u Prištini.

Sistem SWIFT koda pružiće Kosovu finansijsku stabilnost i smanjiti kamatne stope po kreditima od banaka koje posluju na Kosovu, kaže Gogiqi. On smatra da Centralna banka može bolje raditi na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ako je dio međunarodnog finansijskog sistema, čime će se omogućiti i bolja razmjena informacija.

Što se tiče građana, SWIFT kod će omogućiti mnogo lakši prijenos novca na međunarodnom nivou.

"Kad šaljem novac rodbini na Kosovo, zaista je teško to uraditi preko banaka, jer je nedostajao potrebni kod, a informacije [kosovskih banaka] nisu bile dovoljno jasne bankama u Finskoj, gdje ja živim. Stoga sam većinom koristio institucije za transfer novca, koje su bile mnogo skuplje," izjavio je za SETimes Afrim Krasniqi, Kosovar koji živi u Finskoj.