Strateško javno-privatno partnerstvo

Privatizacija kosovske Pošte i telekoma bit će od koristi za budžet zemlje, ali neki zvaničnici kažu da taj proces nije bio transparentan.

Nedavna privatizacija kosovske Pošte i telekoma bit će velik doprinos za budžet zemlje, putem poreskih plaćanja i zajedničkih dividendi, saopštili su zvaničnici vlade.
"Novo poduzeće obezbijedilo je garancije svim zaposlenicima za naredne tri godine i obaveze prema javnom poduzeću, kosovskoj Pošti, da će koristiti njena fizička sredstva," izjavio je kosovski ministar ekonomskog razvoja Besim Beqaj.
Prodajom dionica kosovske Pošte i telekoma "stvorit će se strateško javno-privatno partnerstvo u cilju razvoja tog sektora," izjavio je Beqaj.
Privatizacijom od 15. aprila 75 posto od dionica telekoma preneseno je na konzorcij njemačkog ACP Axos Capitala i američke Najafi Companies, u partnerstvu s British Telecomom. Dionice su prodane za 277 miliona eura.
Aktuelni tender dva puta je odgađan, nakon što su kompanije koje su na njemu učestvovale zahtijevale više vremena kako bi zatražile finansijsku podršku od strane Evropske banke za obnovu i razvoj i Svjetske banke.
Kosovska Pošta i telekom imaju preko milion mobilnih korisnika, preko 100.000 fiksnih priključaka, te obezbjeđuju usluge interneta i kablovske tv širom zemlje. Vlada će zadržati upravu nad poštanskim ogrankom kompanije.
Vlada 2011. nije uspjela privatizirati kompaniju zbog zabrinutosti vezanih za korupciju i povlačenja Hrvatskog telekoma.
Međutim, iako se vlada nada da će u zemlju privući nove investitore upotrebom privatizacije telekoma kao primjera, opozicioni Demokratski savez Kosova i pokret Vetvendosje izražavaju zabrinutosti povodom te prodaje.
Telekom je bio jedina javna kompanija koja donosi dobit svake godine, izjavio je Shpend Ahmeti, zamjenik lidera pokreta Vetëvendosje. Ta stranka ne slaže se s privatizacijom zbog neregularnosti i netransparentnosti.
"Privatizacija nikad nije iznesena na odlučivanje u skupštini," izjavio je Ahmeti.
Agron Demi, izvršni direktor Instituta GAP, izjavio je da je prodaja telekoma bila ilegalna jer, po zakonu o javnim poduzećima, vlada može prodavati dionice javne kompanije samo nakon što dobije odobrenje u parlamentu, što se u ovom slučaju nije desilo.
27. jula 2010, skupština je odobrila prodaju dionica u principu, ali je taj plan trebao biti iznesen na konačno odobravanje, što se nije desilo zbog vanrednih izbora održanih kasnije u toku godine.
Slične zabrinutosti iznio je i predsjedavajući skupštine Jakup Krasniqi, koga je EULEX pozvao da obavi istragu o toj prodaji.
Prema riječima Ahmetija, skupština je pokrenula inicijativu da se uspostavi istražni komitet koji će ispitati tu prodaju, a tražit će i suspenziju privatizacije.
"Mi ćemo poduzimati i druge pravne radnje ... ako se taj proces nastavi," izjavio je Ahmeti.
Tokom zadnjih šest godina, dividende od telekoma donijele su u državni budžet 410 miliona eura, kaže Demi. Stoga je prodajna cijena od 277 miliona eura krajnje niska, kaže on.
"Ali još više zabrinjava kredibilitet potencijalne kompanije-kupca, jer smo mi jedina zemlja u regionu u kojoj investitori s kredibilitetom nisu pokazali interes, i to bi trebalo predstavljati zabrinutost za kosovsko društvo," kaže Demi.
Demi je kritizirao vladu za netransparentnost i neprikazivanje imena dioničara firme Axos Capital. Pokret Vetëvendosje izrazio je zabrinutosti da bi neki od dioničara mogli biti pojedinci bliski vladi ili njeni članovi.
"Vlada Kosova kontinuirano je smanjivala vrijednost telekoma, omogućavajući korupcijske slučajeve, povećanja plaća, zapošljavanje preko rodbinskih i stranačkih veza," izjavio je on.
Ahmeti kaže da je telekom privatiziran zbog lošeg upravljanja i da je korumpirana vlada bila na čelu tog procesa.
"Tako dobit ide nekom drugom, a mi ćemo plaćati socijalne posljedice za radnike. To je protivno svim teorijama propisne ekonomske politike," izjavio je Ahmeti.