Pomoć u zdravstvu, profesionalnom obrazovanju i vodama

Kosovo i Luksemburg su potpisali sporazum o razvojnoj suradnji i Memorandum o razumijevanju kojim je Vlada Luksemburga obećala 24 miliona razvojne pomoći Kosovu za naredne četiri godine. Prioriteti za pomoć u razvoju su: zdravstvo, profesionalno obrazovanje i voda.

Tokom drugog dana svoje posjete Luksemburgu, ministrica za evropske integracije, Vlora Çitaku se sastala sa ministricom za razvojnu saradnju Vlade Luksemburga, Marie-Josee Jacobs.

Ovaj sastanak je također bio i prvi i konstituirajući susret Komisije na visokom nivou partnerstva između Vlade Kosova i Vlade Luksemburga.

Tokom sastanka ministri su razgovarali o najnovijim političkim koracima na Kosovu, a raspravljali su i na otvoren i konstruktivan način o razvojnoj saradnji između Kosova i Luksemburga.