Usvojena preporuka

Evropska komisija usvojila preporuku članicama EU da s Kosovom započnu pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Vijest o tome prvi je na svom nalogu na Twitteru objavio visoki komesar EU za proširenje Stefan Fule.
Fule je na nalogu na Twitteru objavio i da je Evropska komisija takođe usvojila preporuku po kojoj se Kosovu omogućava pristup i učešće u programima EU.
EK je u svom izveštaju konstatovala da se Kosovo ozbiljno i konstruktivno angažovalo u dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Komisija je u izvještaju, koji je danas usvojen na kolegijumu i odmah zatim predočen šefovima evropskih diplomatija koji zasjedaju u Luksemburgu, ocijenila da je Kosovo postiglo dovoljan napredak za otvaranje pregovora o SSP-u, kako u dijalogu sa Beogradom tako i u unutrašnjim reformama. 
Kao i u izveštaju o Srbiji, dokument EK se sastoji iz dva dijela, od kojih je jedan posvećen toku dijaloga i sprazuma koji su šefovi pregovaračkih timova parafirali u petak, a drugi unutrašnjim reformama i izgradnji vladavine prava. 
"EU očekuje da će obje strane u duhu novog odnosa i razumijevanja nastaviti da, bez prejudiciranja u vezi svojih stavova o statusu Kosova, rade na normalizaciji međusobnih odnosa i da će se u tom okviru, između ostalog, posvetiti pitanju integrisanja i članstva Kosova u međunarodnim tijelima", piše u izvještaju. 
U dijelu izvještaja koji se odnosi na unutrašnje reforme, EK je konstatovala da Kosovo podržava rad pravosudne misije Eulex, a naročito specijalnog istražnog tima koji ispituje navode iz izvještaja Dicka Martyja o otmicama civila i ilegalnoj trgovini organima 1999. i 2000. 
Komisija je pohvalila donošenje kosovske strategije za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije i trgovine narkoticima i ukazala da bi Kosovo trebalo da nastavi da ih primjenjuje.