Proces decentralizacije

Žegra, Hogošt, Velika Kruša, Ujëmiri, Rogočica, Žur, Orlani, Runik i Has su neka od sela na Kosovu koja žele postati opštine.

Na temelju procesa decentralizacije za stvaranje novih opština, ova su sela već predala zahtjev u Ministarstvu administracije i lokalne samouprave kako bi postala "nezavisna" od opština, čiji su sada sastavni dijelovi.

Stvaranjem opština, oni nastoje unaprijediti i poboljšati život svojih mještana. Međutim, stvaranje tih opština nije na dnevnom redu Ministarstva administracije i lokalne samouprave, piše list "Tribuna".

Predstavnici Ministarstva su rekli da za sada prate kako napreduje proces sa novim opštinama koje su uspostavljene tokom procesa decentralizacije, a zatim će razmotriti mogućnost stvaranja novih opština.