Nepoštovanje ugovora o radu i produženje radnog vremena

Nad radnicima u privatnom sektoru na Kosovu i dalje se vrše kršenja prava koja im garantuje Zakon o radu. Najbrojnije provrede radnicima na Kosovu čine se nepoštovanjem ugovora o radu i produženjem radnog vremena, procjenjuju predstavnici radnika i ekonomskih udruženja na Kosovu.

Predsjednik Unije nezavisnih sindikata Kosova, Haxhi Arif rekao je za Radio Slobodna Evropa da nisu zadovoljni provedbom Zakona o radu, te pozvao nadležne vlasti da poduzmu konkretne mjere nad onima koji krše radnička prava.

"Ne možemo reći da se Zakon o radu u cjelosti ne poštuje, ali možemo reći da to nije u dovoljnoj mjeri. Ova j zakon se ne poštuje od strane privatnog sektora, a javni sektor je u mnogo boljoj poziciji. U javnom sektoru ima dosta drugih problema", rekao je on.

Arifi je naglasio da članovi Zakona o radu, koji nisu primjenjeni u praksi na Kosovu, su članovi koji imaju veze sa radnim vremenom. Radnici, prema njegovim riječima, rade više nego što je predviđeno Zakonom o radu.

"Radnicima se krše prava tokom radnog vremena. Ne isplaćuju im se plate na vrijeme, rade sa produženim radnim vremenom. Rade posao za koji nisu potpisali ugovor, i mnoga druga kršenja", kazao je on.

Tijelo, koji vrši inspekciju provedbe zakona je Inspektorat rada. Nakon izvještaja ovog inspektorata navedeno je je da ima nepoštivanja prava radnika, konkretno u sektoru građevine.

Samo tokom prošle godine Inspektorat je izvršio više od 3.000 inspekcija i izrekao je preko 100 kazni. Najveća kazna koja je izrečena iznosila je 118 hiljada eura, a najniža 500 eura.

S druge strane, predstavnici poslodavaca kažu da je Zakon o radu pronašao saradnju između radnika i poslodavaca. Međutim, prema riječima predsjednika Kosovske agencije biznisa, Agima Shahinija, neformalnost u zapošljavanju i dalje je vrlo visoka.

"I dalje ostaje izazov neformalnost u zapošljavanju, koja je veoma visoka i nije u skladu s bilo kojim ugovorom, a kamoli sa odredbama Zakona o radu. Ovo je ozbiljna povreda nad zaposlenima", rekao je.

Prema riječima Shahinija, veliki broj članova je bilo teško sprovesti od strane poslodavaca, ali i uprkos tome poslodavci su nastojali da ga poštuju.

"Mi kao Alijansa biznisa, pozvali smo sve naše članove da svakom radniku daju ugovor o radu, kako bi on bio pravno zaštićen", rekao je Shahini.

Zakon o radu usvojen je novembra 2010, a njegova provedba je započela od 1. januara 2011.