Na meti nepotizam u javnom sektoru

Eksperti kažu da se zapošljavanje političkim pokroviteljstvom može prevazići većim brojem poslova u privatnom sektoru.

Civilno društvo na Kosovu postavlja pitanje nepoštene prakse zapošljavanja u javnoj upravi. Vlada je najveći poslodavac na Kosovu. Skoro 23 posto u zemlji od 1,7 miliona stanovnika – koja je suočena sa skoro 50 posto nezaposlenosti – zaposlenici su javne uprave.

UNDP je obavio studiju u kojoj je otkriveno kako 83 posto građana Kosova smatra da se posao u javnom sektoru dobiva drugim sredstvima mimo sposobnosti – što je porast od 16 posto u odnosu na 2011.

U toj studiji je utvrđeno kako većina Kosovara smatra da su najvažniji faktori za dobivanje posla porodične veze, mito, stranačka pripadnost i prijatelji.

"Nepotizam je čest svugdje na Kosovu, ne samo u javnoj upravi. Ta pojava postala je normalna, pa ju je društvo stoga počelo prihvaćati. Međutim, to bez obzira predstavlja flagrantno kršenje ljudskih prava", izjavio je Behxhet Shala, izvršni direktor Vijeća za odbranu ljudskih prava i sloboda na Kosovu, vodeće organizacije za zaštitu ljudskih prava.

"Pozivi za popunjavanje pozicija samo su formalnost, jer neko već radi na tim pozicijama ili su već odabrane osobe koje će ih popuniti – u 85 do 90 posto slučajeva", rekao je Shala.

Klijentelizam u kosovskoj politici korijenski je uzrok nepotizma, prema riječima Avnija Bytyçija, izvršnog direktora prištinske nevladine organizacije Inicijativa za napredak.

"Ljudi koji prikupljaju glasove ili novac za stranku nagrađuju se javnim pozicijama. A to definitivno ima direktnog utjecaja na uspješnost u radu uprave na Kosovu", izjavio je Bytyçi.

Bytyçi je predložio da bi jedan način za rješavanje problema nepotizma bio da se poveća obim zapošljavanja u privatnom sektoru.

"Upravu bi trebalo razdvojiti od politike. Postepeno, otvaranjem novih radnih mjesta, smanjiti je na cifru koja je standard za dati broj stanovnika", rekao je Bytyçi.

Ukoliko se takva mjera ne provede, nepotizam će i dalje obeshrabrivati kvalificirane pojedince u prijavljivanju, kao i obrazovane pojedince u povratku, dodaje on. Diplomirana pravnica Afërdita Osmani izjavila je da vlada nije odgovorila na njene prijave.

"Zaista više nemam povjerenja da se prijavljujem za neki posao, jer čak ni moja vrijedna diploma niti radno iskustvo na Kosovu i u inostranstvu ne vrijede ukoliko neko ne potegne za tebe ili ga ne podmitiš",rekla je Osmanijeva.

Shala je vladu pozvao da odgovori na pritužbe koje je njegova organizacija dobila po pitanju kršenja pravila o oglašavanju radnih mjesta.

"S pravne strane, mogu proći godine dok se to riješi. Čak i lica koja su pokrenula tužbe sa zahtjevima za odštetu odustaju, ne pokušavaju ponovo, jer to liči na neku vrstu 'donkihotovskog' rata", rekao je Shala.