Nezaposleni i ne traže posao

Na Kosovu postoji negdje oko 150 hiljada građana koji nikada nije bilo zaposleno. Ovako govore podaci Agencije za statistiku Kosova. Većina osoba koje nisu radile ranije su muškarci mlađi od 35 godina.

Većina njih koji nisu nikada uzeli platu su sa višom srednjom školom. U ovu grupu ne nedostaju ni osobe sa preduniverzitetskim obrazovanjem i sa doktoraturom, osobe koje nisu nikada ranije radile, piše list "Koha Ditore".

Među tim ljudima je Ardian. H. "Dok sam završavao školovanje izdržavao me je otac i nisam imao potrebe da radim. Sada će gotovo godinu dana kako ne mogu naći posao, iako sam završio master studije", kaže on.

Ekonomski stručnjaci kažu da ova grupa nezaposlenih koji nikada u životu nisu radili su sloj nezaposlenih koji i ne traže posao.