Piter Feith i Hashim Thaçi dogovorili

Međunarodni civilni predstavnik Piter Feith i premijer Kosova Hashim Thaçi dogovorili su se danas sa višim diplomatskim predstavnicima i predstavnicima političkih partija o redosljedu koraka koji će uslijediti prije sastanka Međunarodne upravljačke grupe 10. septembra na kojoj će donijeti konačnu odluku o okončanju nadgledane nezavisnosti Kosova i mandata Međunarodnog civilnog predstavnika.

Kako bi se olakšalo konačno usvajanje principa Sveobuhvatnog prijedloga za rješenje statusa u pravni okvir Kosova i okončanje nadgledane nezavisnosti: Paket amandmana na primarno zakonodavstvo će biti podnijet Skupštini na drugo i konačno čitanje u petak 31. avgusta.

Ukoliko ga Skupština usvoji, paket amandmana na primarno zakonodavstvo će onda stupiti na snagu i zavisiće od usvajanja paketa ustavnih amandmana kojima se ICO uklanja iz ustavnog okvira ako ISG donosi odluku za okončanje mandata ICR. Ustavni amandmani će biti podnijeti Skupštini oko petka 7. septembra.  

Sveobuhvatni prijedlog za rješenje statusa Kosova i ovlašćenja Međunarodnog civilnog predstavnika ostaju na snazi dok Međunarodna upravljačka grupa ne odluči drukčije.

Međunarodna upravljačka grupa će se sastati u Prištini u ponedjeljak 10. septembra radi razmatranja prijedloga Međunarodnog civilnog predstavnika da se okonča nadgledana nezavisnost Kosova i da se prekine mandat Međunarodnog civilnog predstavnika sa momentalnim efektom.