Na Kosovu

"Smanjenje birokratije i prepreke za poslovanje kao i podsticaj privatnog sektora, zahtijeva punu predanost svih aktera i relevantnih institucija", kazano je na redovnom sastanku Vijeća za ekonomski razvoj, na čijem je čelu zamjenica premijera Mimoza Kusari-Lila.

Na kraju sastanka odobren je zahtjev Američka ekonomske komore na Kosova o smanjenju dana odmora za praznike i dopune Zakona o službenim praznicima u Republici Kosovo. Također se raspravljalo o izmjenama i dopunama člana 4. Zakona o radu, za uklanjanje prijenosa državnih praznika na sljedeći radni dan, kada službeni praznici padaju za vikend.

Na četvrtom sastanku Vijeća za ekonomski razvoj raspravljalo se o napretku Radne grupe za reformu Sistema dozvola i licenci, gdje su se članovi Vijeća za ekonomski razvoj dogovorili o dinamici provedbe reformi Sistema dozvola i licenci.

Tokom sastanka, Ministarstvo finansija predstavilo je novi fiskalni paket, koji je propraćen raspravom ministarstava i poslovnog udruženja. U ovom slučaju, kosovska poslovna udruženja preporučila su da se prioritet oslobađanju carinskih taksi da uvozu stvari koje se ne proizvode u regionu, kao i to da se proširi lista proizvoda sa carinskim taksama od nula (0) posto. Osim toga razgovarali o mogućnosti izuzeća od carine za uvoz elektroničke informacijske tehnologije.