Još jedna akcija

Danas su aktivisti Pokreta "Samoopredjeljenje" poduzeli simboličnu akciju "Prodaje se imovina, 26.300€" ispred kuće premijera Hashima Thaçija. Uzimajući u obzir hitnost premijera za prodaju javne imovine Kosova po smješnim cijenama, osobito onih koji predstavljaju strateške sektore, danas su aktivisti sugerirali da proda svoje privatno vlasništvo ukoliko ima želju za prodajom, prenosi portal "Indeksonline".

Aktivistkinja Etleva Malushaj, rekla je, kada govorimo o imovini Kosova, trebamo napomenuti da javna poduzeća nisu u vlasništvu Vlade ili ministara i premijera koji se trenutno nalaze u njoj. Budući da je javna imovina, vlasništvo svih nas, onih koji su bili prije nas i oni koji će doći poslije nas, odluku o privatizaciji javnih poduzeća mogu donijeti samo građani Kosova. Štoviše, ova Vlada nema politički legitimitet da privatizuje ova preduzeća, ako uzmemo u obzir građanske organizacije, bilo da se radi o reakcijam NVO-a, sindikata, političkih stranaka ili nekih drugih grupa koje su se protivili privatizaciji Distribucije i PTK. Sve ove društvene organizacije pokazuju da građani Kosovo nisu suglasni s privatizacijom tih javnih poduzeća.

Javno je nešto što nije privatno. Javna preduzeća trebala biti preduzeća koja se ne mogu privatizirati.. Ona bi trebala biti u nacionalnom interesu, strateškom i ekonomskom interesu i kao takva bi trebalo ostati javna.

Način na koji je ova Vlada koristi privatizaciju javnih preduzeća, prodajući ih što brže i što jeftinije, navodi nas na sumnju da ova Vlada ima obaveze i dugove koje pokušava izbrisati prdajom naše imovine. No, mi kažemo prmijeru i ministrima da njihove obaveze izvršavaju tako što će prodavati svoju privatnu imovinu a ne da privatizuju našu zajedničku imovinu, i naše zajedničko dobro, zbog toga što naše zajedničko dobro, naš javni prostor i naša društvena preduzeća ne bi trebala biti predmet jedne vlade koja nema niti najmanji politički legitimitet da bude tu, a kamoli kredibilitet da preduze aktivnosti u ime građana Kosova.