Autoput Morina-Merdare

Više od 509 miliona eura je do sada uzela kompanije "Bechtel & Enka" za rad koji obavlja na izgradnji autoputa Morina - Merdare

Uprkos budžetskoj krizi kroz koju prolazi Kosovo, isplate od strane Vlade Kosova spram kompanije do sada nijednom nisu zakasnele, jer prema njima Vlada ne smije kršiti ni jedan član ugovora potpisanog od strane premijera Hashima Thaçija i bivšeg ministra Transporta, Fatmira Limaja.
Prema potpisanom ugovoru, ukupan iznos troškova za izgradnju autoputa iznosiće više od 700 miliona eura. Lah Nitaj, savjetnik ministra Infrastrukture Fehmi Mujote, potvrdio je da je so sada Vlada Kosova kompaniji "Bechtel&Enka" isplatila ništa manje nego 509 miliona eura.

Prema njegovim riječima, kompanija dobija novac od Vlade za svaki obavljen posao.

"Dosada je kompaniji 'Bechtel & Enka', koji radi na izgradnji autoputa Morina-Merdare ispaćeno 509.325.591,21 miliona eura. Završena su 42 kilometra, i pušteni u saobraćaj segmenti 1, 2, 3 i 4, od Vrbnice sve do Blaca. Peti segment Đurđice (spajanje sa nacionalnim putem N9 Priština-Peć) biće završen do novembra ove godine, kada će biti pušten za saobraćaj", rekao je Nitaj za list "Zëri".

Prema njegovim riječima, ostali segmenti nastaviće se realizirati prema projektu i sklopljenom ugovoru između Vlade Kosova i komapnije koja izvodi radove istovremeno sa završetkom petog dijela.

On je rekao da su donešene konačne odluke o prenosu vlasništva na Vladu i načinjen je prenos vlasništva imovine i kompenzacija vlasnicima za prvih pet dijelova.

No, na druge strane pouzdani izvori lista kazali su da je sadašnja Vlada odstupila od osnovnog projekta izgradnje autoputa od Morine do Merdara.

Prema tom izvoru, prema potpisanom ugovoru, autoput počinje od Merdara i izlazi na magistralu Priština-Peć u selu Đurđica. Prema projektu, od ovog sela pa sve do Industrijskog Parka u Drenasu, koristi se postojeći put, gdje bi se kasnije trebao izgraditi novi put.

No, prema tom izvoru, takvo što Ministarstvo Infrastrukture , na čijem je čelu Fehmi Mujota nije učinilo.

"Od Industrijskog Parka u Drenasu , nova staza je trebala da se gradi između ela Slatine i Aerodroma, ali za sada takvo što nije učinjeno. Pećka magistrala će se koristi do kružnog toka, koja se nalazi na novom putu koji će voditi do Aerodroma u selu Slatina", rekao je pouzdan izvor lista.

Povodom ovoga, list je nekoliko dana zaredom pokušavao da putem telefona kontaktira ministra Infrastrukture Fehmi Mujotu, ali kontakt sa njim je bio nemoguć. List je također ministru poslao pitanje putem SMS-a, na koje je on odgovorio da se nalazi van zemlje, bez davanja odgovora na postavljeno pitanje.