Adrijana Hodžić

Glavni problemi u sjevernom dijelu Mitrovice jesu loša infrastruktura i naš glavni cilj je rješavanje tih problema, izjavila je šefica administrativne kancelarije Vlade Kosova za sjevernu Mitrovicu Adrijana Hodžić.

U intervjuu za "Glas Amerike" na srpskom jeziku ona je kazala da postoje određene struktkre koje se protive radu ove kancelarije, postoje prijetnje zaposlenima ali da ih oni ne shvataju ozbiljno.

“Postoje i prijetnje zaposlenima, ali mi to ne shvatamo ozbiljno”, kazala je Hodžićeva.

Na pitanje da je prošlo skoro dva mjeseca od osnivanja ove kancelarije i da li je ona kadrovski kompletirana, Hodžić odgovara da sad svi departmani, svih 7 departmana imaju određen i dovoljan broj službenika koji mogu da rade svoj posao.

Takođe ona kaže da Kancelarija trenutno ima te tehničke probleme, odnosno probleme koji se vezuju za birokratiju, te dodaje da se mora sertifikovati određeni broj službenika, i da je trening je u toku, za određeni broj službenika sertifikovanje je završeno, i oni su obučeni da počnu da pružaju usluge građanima "Sjeverne Mitrovice".

Nadalje na pitanje da li je bilo prijetnji zaposlenima, ona kaže: "Mogu vam reći da jeste, mislim da to uopšte nije tajna, znamo da na sjeveru postoje određene strukture koje se protive ovoj kancelariji. Međutim mi ništa od svega toga nismo shvatili tako ozbiljno, prije svega smatram da je motivacija svih ljudi koji su upošljeni u ovoj administrativnoj kancelariji na nivou.  Mi smo svijesni da je ovo tehnička kancelarija i da ima za cilj isključivo pružanje usluga građanima "sjeverne Mitrivice" bez ikakvog nametanja, i zato sve te prijetnje u vidu anonimnih poziva... nismo se oglašavali povodom njih... tako da mogu da kažem da svi ti ljudi jesu i dalje motivisani da budu deo ove priče".

Prema riječima Hodžićeve u ovu kancelariju je ušlo nekih 260 građana koji su se obratili kancelariji . Od njih 146 građana je iz "sjeverne Mitorivice" srpske nacionalnosti. Oni dolaze sa različitim zahtjevima, dolaze po različite savjete. Među njima ima određeni broj biznismena, određeni broj ljudi koji imaju nevladine organizacije. Neki hoće da registruju nevladine organizacije, neki hoće da ih preregistruju... Uglavnom se obraćaju za administrativne usluge, i mi se zaista trudimo da izađemo u sustret svim tim ljudima sa konkretnim odgovorima.

Na konstataciju koji su najveći probleme u sjevernom dijelu Mitrovice, ona kaže:

" Znate kako... mi ćemo raditi u pricipu u direktnoj saradnji sa građanima sjeverne Mitrovice. I građani sjeverne Mitrovice su ti koji govore o problemima i izazovima.  Svi se žale na infrastrukturu i to će biti u našem fokusu.  Zatim imamo određeni fond koji je namenjen za kapitalne investicije i infrasrtukturne projekte i mi ćemo se truditi da na toj relaciji u direktnoj komunikaciji sa građanima napravimo prioritetnu listu projekata i krenućemo sa realizacijom što je prije moguće.

Hodiće je odbila da komentariše nastavak dijalog između Prištine i Beograda, kazavši da su oni samo tehnička kancelarija koja će se baviti isključivo praktičnim pitanjima.