Sljedeće sedmice

Vlada Kosova će sljedeće sedmice finalizirati izvještaj spremnosti za liberalizaciju viza, koji će biti predat dužnosnicima u Bruxellesu. Izvještaj sadrži dostignuća u ovom periodu nakon dobijanja Vodiča za liberalizaciju.

Tehnički koordinatori za liberalizaciju viznog režima, iz Ministarstva evropskih integracija i Ministarstva unutrašnjih poslova očekuje pozitivnu ocjenu od strane Evropske komisije.
 
Prema riječima tehničkog koordinatora Ministarstva za evropske integracije, Besnika Vasollija, izvještaj će biti sprema 1. septembra, što znači dvije sedmice prije predviđenog roka za podnošenje.
 
"1. septembra ćemo predati veliki izvještaj, sa svim propratnim materijalom, podzakonskim aktima, strategijama koje su dio Vodiča, dok ćemo 15. septembra predati još jedan dodatni dio kojim ćemo informisati o novim dostignućima u ovom procesu", rekao je Vasolli za RTK.
 
U međuvremenu, tehnički koordinator u Ministarstvu unutrašnjih poslova za liberalizaciju viznog režima, Fisnik Rexhepi, kaže da je izvještaj kvalitetan i sadrži informacije o toku provedbe Vodiča.
 
"Očekujemo da će Evropska komisija pozitivno reagovati na izvještaj koji ćemo im predati, ali ujedno da ponudi i savjete i preporuke za rješavanje preostalih kriterija", rekao je Rexhepi.
 
"Vladavina prava, borba protiv organiziranog kriminala i korupcija samo su neki od kriterija za Kosovo zajedno s drugim preduslovima, kao i sigurnost ličnih dokumenata, integrirano upravljanje granicama, integracija i repatrijacija. Cijeli proces je izazovan, ali je također koristan za građane Kosova", kaže Vasolli.
 
"Dobra dimenzija procesa liberalizacije viznog režima je da ti kriteriji poboljšavaju život građana Kosova i to je na kraju krajeva i razlog zašto smo se zalagali da ispunimo ove kriterije u rekordnom vremenu", rekao je Vasolli.
 
Izvještaj sa 95 kriterija će biti podnesen od strane ministrici za evropske integracije, Vlore Çitaku.
 
U međuvremenu, očekuje se da Evropska komisija krajem ove godine da svoje procjene i preporuke za izazove koji mogu biti identificirani u procesu ispunjavanja kriterija Vodiča vizne liberalizacije.