Zakon jačeg!!!

Pravosudni sistem na Kosovu je najveći prekršitelj ljudskih prava. Povjerenje u pravosudni sistem je nula, a kao posljedica toga, ljudi sami riješavaju probleme, čak i ubijajući jedni druge. Ovako je rekao narodni advokat, Sami Kurteshi pravobranitelj, koji je upozorio na institucionalni i društveni haos na Kosovu.

"Ovo što se događa na Kosovu će poslati zemlju u haos, gdje će najjači uzeti zakon u svoje ruke", rekao je narodni advokat u intervjuu za list "Zëri".

Ombudsperson nije optimista da zemlja može ići naprijed bez institucionalne revolucije u državi. Prema njegovim riječima, s malim reformama ništa se ne može promijeniti u ovoj zemlji.
 
Kurteshi kaže da je Vlada Kosova imala kontinualnu tendenciju blokiranja rada Ombudspersona.