Prisilno plaćanje velikog broja taksi
Putem odluke koju su nedavno usvojile neke opštine na Kosovu, a u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, građani su prisiljeni plaćati veliki broj taksi kako bi registrovali svoja vozila, piše list "Zëri".
Prema istoj odluci, za registraciju vozila, Kosovari trebaju platiti opštinske takse (smeće, porez na imovinu, voda), ekološke takse, putarinu, administraciju itd. Ovo je obaveza koja se mora poštovati, inače vozilo mogu držati u garaži ili čak da voze bez zakonskog prava.

Institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava, ovu odluku dviju administracija, lokalnu i vladinu, smatraju nepravednom. Tako prema Savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda (SZLJPS/KMDLNJ), ovo predstavlja kršenje ljudskih prava, ili drugačije kažu "to je odluka koja se primjenjuje u totalitarnim zemljama".

Bexhet Shala, predsjednik KMDLNJ-a, smatra da "ovo uslovljavanje je protivzakonito i ne postoji niti u jednoj međunarodnoj konvenciji".

"Mi osđujemo ovo uslovljavanje koje se čini nad građanima u nekim gradovima na Kosovu. Ovo je protivzakonita stvar, koja ne postoji niti u jednoj državi na svijetu, da se uslovljavaju građani da ispunjavaju obaveze koje imaju. Ovo nije predviđeno niti jednom konvencijom u nijednom zakonu niti u nijednoj zemlji, gdje postoji vladavina prava i demokratija. Oni koji su to učinili moraju pronaći druge načine da građani izvrše plaćanja na način i u pravo vrijeme a ne ovako putem diskriminirajućih mjera. Još jednom oštro osuđujemo ovu povredu koja se čini građanima Kosova", rekao je Shala.

S druge strane, Mjalinda Lulaj, glasnogovornica Kancelarije Narodnog Advokata ovu odluku ne kvalificira kao kršenje ljudskih prava. Ona kaže da bi povrede bile ukoliko bi ova uslovljavanja bila prilikom izdavanja dokumenata identifikacije ili zdravstvenih usluga.

"Odluke opštinski vlasti ili centralnih da se stvore uslovljavanja kojima se građani prisiljavaju da izvrše obaveze kako bi dobili kvalitetne javne usluge od države, je praksa koja se koristi u različitim zemljama. Takva uslovljavanja ne mogu biti kada se vrše povrijede ljudskih prava, na primjer, eventualni uslov prilikom izdavanja dokumenata identifikacije ili priliko pružanja zdravstvene usluge i dr, koje su preko potrebne", rekla je ona.

Muhamet Haziri, vlasnik jednog osiguravajućeg društva kaže da se u Prištini još nije počela primjenjivati takvu stvar, ali, prema njegovim riječima, ako se počne primjenjivati ovaj uslov onda bi to bilo katastrofa.

"Do sada ovo uslovljavanje nije počelo u Prištini, ali ukoliko počne onda će biti veoma loše... ukoliko se to desi onda mnogi građani neće plaćati osiguranja za registraciju vozila i onda će biti većih nesreća i niko neće biti odgovoran", rekao je on. Oni koji su napravili ovo uslovljavanje, prema njegovim riječima, trebaju iznaći neko drugo rješenje, a ne kroz prisilu plaćanja opštinskih taksi.

Oni koji najviše pate su svakako građani. Oni se žale da ovim uslovljavanjem im se uskraćuju njihova prava i slobode. F. H., građanin iz Prištine kaže da to nema logike, te da se treba iznaći drugo rješenje što je prije moguće.

"Ovo nema nikakve logike. Ja neznam gdje izvlače ova pravila ovi ljudi. Neka naprave i iznađu drugo rješenje a ne da nas uslovljavaju". I S. Hyseni, također građanin Prištine je iznenađen ovakvom odlukom. On kaže da u ovoj zemlji svako može učiniti svašta.

"Ti ljudi nisu normalni za ove odluke koje donose. Ovdje kod nas svako radi šta mu je volja i ne mari za građane. Ovo što nam se dešava, ne dešava se ni u jednoj državi u svijetu", rekao je on.

Takođe, u nekim opštinama se primjenjuje stara praksa komunalnog oporezivanja plaćanja koja je išla u korelaciji sa plaćanjem poreza na imovinu. Neke opštine kao što su Gnjilane i Kosovo Polje su napredovale u ovom pogledu.

U Gnjilanu se traži plaćanje i vode i smeća, dok se u Kosovo Polju traži plaćanje smeća.

Čak i u ovim opštinama, koje nisu daleko od glavnog grada, administraciju nije briga da li tehnika higije sakuplja smeće po naseljima ili ne, i svaki građanin bez obzira gdje živi u ovoj opštini je obavezan plaćati taksu.

"To je zakon onih koji su uveli ovo uslovljavanje za građane", rekao je Behgjet Shala predsjednik KMDLNJ-a.