Nasilje u porodici
Slučajevi nasilja u porodici na Kosovu, su zabilježili smanjenje tokom prvih šest mjeseci ove godine, u odnosu na isti period prošle godine. DOk su prošle godine zabilježena 501 slučajeva za to razdoblje, policijski podaci za ovu godinu pokazuju da su zabilježena 426 slučajeva nasilja odnosno 75 manje u odnosu na 2011. godinu.
Tahire Haxholli, šefica Sektora nasilja u porodici, u Direktorijatu za ozbiljne zločine u Policiji Kosova rekla je, da na osnovu podataka o slučajevima nasilja u porodici najviše nasilja ima nad ženama i djecom. Ona je potencirala i činjenicu, da u posljednje vrijeme Policija Kosova je zabilježila povećan broj slučajeva nasilja nad starijim osobama.

"Što se tiče bračnih veza ili zaručničkih ili onih koji samo žive zajedno, u 95 posto slučajeva žrtve su žene", rekla je Haxholli.