"Der Standard":
Evropskim medijima je i dalje u fokusu Kosovo. "Zavisni od Srbije u nezavisnom Kosovu", je naslov članka austrijskog dnevnog lista "Der Standard", u kojem se autor fokusira na situaciju u kojoj se nalaze kosovski Srbi - između Prištine i Beograda.
Okončanjem nadgledane nezavisnosti Kosova "Der Standard" objašnjava da je "u februaru 2008, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, vredio plan nazvan po finskom predsjedniku, Marttiyu Ahtisaariu, koji je predočio garancije za političko učešće manjina, prije svega za Srbe, tako da u društvu s većinskim albanskim stanovništvom oni ne budu gurnuti na margine".
 
"Implementaciju Plana preuzela je na sebe Međunarodna civilna kancelarija (ICO). Više od četiri godine nakon nezavisnosti, ova Kancelarija napušta Kosovo. Početkom septembra Kosovo će i službeno postati suverena država. Što se promijenilo?", piše austrijski list, prenosi portal ORAinfo.
 
Dnevnik "Der Standard" na ovo pitanje odgovara uzimajući kao primjer enklavu u Štrpcu. List piše da je Ahtisaarijev Plan za Srbe na Kosovu donio izmjene i objašnjava da se to se vidi kada je riječ o slobodi kretanja, koja je znatno poboljšana, "dok mnogi Srbi više ne bojkotiraju institucije Kosova, iako još uvijek imaju nedoumice" .
 
Austrijski list također navodi da jedan dio Srba, koji ne surađuju s kosovskim institucijama su zavisni od finansijske pomoći iz Srbije.
 
"Srpske opštine na jugu sada prihvataju novac od Prištine, ali nisu u potpunosti integrisane u državu Kosovo. Obrazovni i zdravstveni sistem za Srbe na jugu je i dalje u rukama Srba. Nastavnici i ljekari u Štrpcu dobijaju plate i od države Srbije i od države Kosovo, iako je to u suprotnosti sa Planom Ahtisaarija. Zavisnost od institucija u Srbiji je još uvijek velika. 40.000 od ukupno 100.000 kosovskih Srba dobijaju nekakvu pomoć iz Srbije. 21 hiljada od njih dobija platu iz Beograda", piše list.
 
No, "Der Standard" piše da konkretno nijedna tačka Ahtisaarijeva plana nije implementirana.
 
"Na primjer, Srpska pravoslavna crkva je odbila saradnju kada je u pitanju kulturna i vjerska baština. Međutim, izvan smjernica ovog Plana ima neočekivanih 'krivina'. Tako, dva sveštenika iz manastira u Dečanima uče albanski jezik, dok je petero drugih zatražilo kosovsko državljanstvo", piše "Der Standard".