Veliki broj kandidata u Prizrenu
Veliki broj kandidata se prijavilo za nastavnika na konkursu otvorenom od strane opštinskog direktorijata za obrazovanje u Prizrenu, a samo mali broj njih će biti primljen u radni odnos. Na posljednjem konkursu za nastavnike u osnovnim i srednjim školama u opštini Prizren, prema službenim podacima konkurisalo je 573 kandidata za 23 slobodnih radnih mjesta.
"Interesovanje za zapošljavanje u sektoru obrazovanja je veoma veliko ove godine. Preko 20 kandidata je konkurisalo za jedno mjesto", rekao je direktor obrazovanja, Nexhat Çoçaj. Prema njegovim riječima, nakon pregleda odgovarajućih aplikacija komisija će vršiti intervju kandidata i onda će napraviti izbor novih nastavnika koji će biti angažirani u 2012/2013. školskoj godini, piše list "Koha Ditore".

Kandidati, s druge strane, se nadaju da će izbor biti prema profesionalnim kriterijima, a ne prema partijskim. D.M. (31. godina) iz Prizrena, podnio je zahtjev za zapošljavanje u jednoj od srednjih škola u gradu. "Imam odgovarajuću stručnu spremu i nadam se da će Komisija uzeti u obzir tu činjenicu", rekao je on.

Opozicione stranke su u nekoliko navrata izrazile kritike o izbornom procesu radnika u obrazovanju  u opštini Prizren. Ogranak Pokreta "Samoopredjeljenje" je prije sedmicu dana izrazio stav da prizrensko obrazovanje ne samo u toku ove školske godine, već tokom cijelog ovog i prethodnog mandata bio partijski obojen. "Obrazovanje u našoj opštini je izuzetno ispolitizirano", rekao je Arber Rexhaj Pokreta "Samoopredjeljenje", navodeći slučajeve zapošljavanja bez poštivanja stručnih kriterija.

S druge strane i iz ogranka LDK-a u Prizrenu često su puta izražavali zabrinutost o "partijskoj zaposlenosti u obrazovanju" i "zatražilo da u komisiji za prijem kandidata prilikom intervjua budu i članovi iz opozicije".

Međutim, direktor opštinskog obrazovanja, Nexhat Çoçaj je napomenuo da neće svi kandidati biti pozvani na razgovor, jer će ovoga puta prednost biti data onima koji imaju odgovarajuću stručnu spremu.

"U obzir će se uzeti samo oni kandidati sa adekvatnom stručnom spremom i odgovarajućim profilom, i oni će samo biti pozvani na intervjue, čije se održavanje planira za 24, 25. i 26. avgust", rekao je Çoçaj.

On je takođe kao jedan od posebnih izazova naveo nastavnike razredne nastave zbog smanjenja broja učenika u prvim razredima osnovnih škola. "Na osnovu trenutnih podataka u školskoj 2012/2013. godini biće upisano 650 učenika manje, što znači da nastavnici (učitelji) u ovim razredima se trebaju sistematizovati (rasporediti)", rekao je Çoçaj.