Dužnosnici Skupštine Opštine Prizren

Nevladina organizacija "Ec Ma Ndryshe" je tokom avgusta nastavila sa monitoringom izvršne vlasti u Opštini Prizren. U saopštenju za medije ova organizacija podsjeća da tokom ovog perioda u fokusu monitoringa su bili zaključci predjednika Opštine. Vrlo zabrinjavajuća dimenzija zaključaka predsjednika je način trošenja javnog novca na putovanja dužnosnika opštine Prizren.

Tokom sedam mjeseci 2012. godine iz budžeta opštine je potrošeno preko 18 hiljada eura na službena putovanja.

Prema ovoj organizaciji na sastanku predsjednika Opštine sa direktorima opštinskih direktorijata dana 24. aprila 2012. godine, predsjednik je odobrio zaključak kojim dozvoljava službeno putovanje i isplatu nadnica za Ramadana Muju (predsjednika Opštine), Nijazi Kryeziua (predsjedavajući Skupštine Opštine), Orhana Lopara (podpredsjedavajućeg Skupštine Opštine), Minira Krasniqija (direktoa Administracije), Hasana Hasanija (direktora Javnih službi), Afrima Gashija i Sadika Gashija (civilne zaposlenike u Opštini) kako bi sudjelovali na V Međunarodnom Festivalu plesa za djecu, održanom od 19. do 23. aprila u Bejkozi u Republici Turskoj.

Bazirajući se tarife za dnevnice za putovanja izvan zemlje, ovi dužnosnici su potrošili više od dvije hiljade eura, kao i karte za putovanje u iznosu od 916 eura. U tom slučaju, oko tri hiljade eura je potrošeno iz budžeta Opštine za sudjelovanje sedam zvaničnika opštine na jednom plesnom festivalu za djecu.

"EC Ma Ndryshe" smatra da trošenje javnog novca na ovaj način je nerazuman i nemoralan čin. Odlazak ključnih ljudi lokalne samouprave na ovom plesnom festivalu za djecu u Turskoj je najbolji dokaz za brojne šetnje opštinskih dužnosnika van zemlje, jedan dio koji nema veze niti sa interesima građana Prizrena niti sa lokalnom vlašću.

U drugom slučaju, predsjednik Opštine, je 18. aprila 2012. odobrio zakljuak za dopuštanje četvorodnevne ekskurzije/posjete za zaposlenike Skupštine Opštine Prizren u Republici Albaniji povodom Međunarodnog dana rada (1. maj). Realizacija ove ekskurzije koštala je budžet Opštine 5.624 eura.

"EC Ma Ndryshe" poziva predsjednika Opštine Prizren da bude oprezniji u trošenju javnog novca u kategoriji plaćanja dnevnica, roba i usluga. Predsjednik Opštine ima zakonsku i moralnu odgovornost za upravljanje novcem poreznih obveznika Prizrena.

Putovanja zvaničnika opštine koja samo za sedam prvih mjeseci 2012. godine iznosi preko 18 hiljada eura, plaćeni iz javnog novca, posebice novcem poreznih obveznika Prizrena.

Stoga u odlučivanju za službene putne troškove, predsjednik Opštine treba uzeti u obzir standarde dobrog upravljanja i pravilno upravljanje javnim novcem. U isto vrijeme, predsjednik treba da uzme u obzir da upravlja budžetom jedne opštine s vrlo lošim nivoom ekonomskog razvoja i alarmantnim pokazateljima nivoa siromaštva (i ekstremnog siromaštva), nezaposlenosti i socijalnih slučajeva.