Zbog zahtjeva za azil

Republika Kosovo je još jednom ušla na "crnoj listi" Evropske unije, čak je rangirana među državama kao što su Sirija, Irak, Afganistan, Srbija, Rusija, Pakistan, idr.

Na ovom popisu, najmlađa država u Evropi, ušla je zbog broja tražitelja azila. Oni ne čuje pozive instituija Kosova da je najveći neprijatelj liberalizaciji viznog režima - traženje azila u EU.

"Tokom mjeseca juna ove godine, u Njemačkoj je azil zatražilo 156 osoba, dok je u mejsecu junu to uradilo 152 osobe. No, ukoliko se pogledaju podaci ovog zavoda za sedam prvih mjeseci ove godine, proizilazi da je situacija još gora. Od januara ove godine pa sve do jula, samo u Njemačkoj azil je zatražilo 856 državljana Kosova", stoji u izvještaju Saveznog ureda za migracije Njemačke, prenosi Albinfo, pisanje lista "Express".

Osim Njemačke, najveći broj tražitelja azila koji dolaze sa Kosova je koncentriran u Francuskoj i Belgiji. Francuska je, u međuvremenu, jedina država koja prihvata azil sa Kosova, čak je i samo prošle godine ona prihvatila 720 od 910 aplikacija za azil.