Policajcima rješenje o ostavci

U novembru 2022. srpski pripadnici Policije Kosova, pravosuđa i tužilaštva na sjeveru Kosova podnjeli su ostavke. Njihove ostavke usljedile su nakon odluke Srpske liste da napusti centralne institucije Kosova. Predstavnici ove tri institucije govorili su za KosovaPress o tome na koji način je nakon njihovih ostavki rad nastavljen, kako je izvršena zamjena i da li je bilo nekog Srbina koji je tražio da se vrati na posao.

Šef misije Eulexa na Kosovu Giovanni Pietro Barbano očekuje povratak srpskih sudija i tužilaca u ove dvije institucije. Prema njegovim riječima, tako nešto je moguće jer njihove ostavke nisu prihvatili KPK i KGjK.

"Ovo je vakuum koji treba da se popuni, ne možete ostaviti teritoriju bez policijske službe ili bez pravosuđa. Dakle, naravno, sada je efekat takav da prisustvo policije na severu, sastav Policije Kosova na sjeveru, ne odražava procentualni sastav stanovništva. Ipak, pozdravili smo posljednja dva talasa novih kadeta koja su se odrazila na selekciju kadeta upućenih na sjever, bolje odrazile sastav manjina. Naravno, brojke još uvijek nisu dovoljne da daju savršen procenat, ali možda smo na pravom putu da rješimo to. Problem je u tome što su neki od ovih kadeta trpeli prijetnje, a neki su odlučili da podnesu ostavke u Policiji Kosova. Drugi aspekt koji se odnosi na misiju tiče se ostavki sudija i tužilaca na sjeveru. Njihov povratak je moguć. Moguće je jer njihovu ostavku nisu prihvatili Pravosudni savjet Kosova i Tužilački savjet Kosova. Dakle, ako odluče da se vrate, biće dobrodošli u svojim institucijama. I mi se, naravno, radujemo takvom povratku“, kazao je šef Eulexa.

U Osnovnom sudu u Mitrovici kažu da nije bilo zahteva za vraćanje na posao, i negirali su da se srpske sudije u ostavci nalaze na platnom spisku.

"Mi, kao Sud, nismo prihvatili takav zahtjev, a što se tiče plata, trenutna reakcija SSK-a na brisanje sa platnog spiska je javna. Ostavka je uticala na prva 2-3 mjeseca, ali ne i posle toga, pošto je Sud reorganizovan i stabilizovan. Ako uporedimo statistički izvještaj za primljene i završene kurseve u 2022. godini, sa kursevima koji su prihvaćeni i završeni u 2023. godini, proizilazi da je 2023. godiniže procenat dovršetka kurseva bio 91%, u odnosu na 2022. godinu kada je iznosio 79%“, dodatno je istaknuto u ovom odgovoru.

Broj srpskih sudija koji su podnjeli ostavku je 24. Osnovni sud u Mitrovici u pisanom odgovoru kaže da ukupan broj administrativnih radnika koji su napustili ovu instituciju premašuje brojku od 100.

"Broj srpskih sudija koji su podnjeli ostavke dana 07.11.2022. godine je ukupno 24, od toga 20 iz Osnovnog suda u Mitrovici, dvoje iz filijale u Leposaviću, dvoje iz ekspoziture u Zubinom Potoku, dok je ukupan broj administrativnih radnika u ostavci 110. Kao prva mjera koju je Sud preduzeo je izmjena plana rada, ovaj plan promjene usvojen je i od strane Sudskog savjeta Kosova, kojim je izvršena reorganizacija sudija i pomoćnog osoblja, premeštanjem u okviru odjeljenja, za pokrivanje uprađnjenih pozicija. Rad je nastavljen normalno, u početku po hitnim predmetima (18 predmeta sa mjerama, 7 se odnosilo na krivično djelo-Ubistvo) kao i predmetima iz građanskih parnica (Nalog za zaštitu)“, navodi se u pisanom odgovoru Osnovnog suda u Mitrovici.

I zamjenik direktora policije na sjeveru Kosova Veton Elshani kaže da nijedan srpski policajac u ostavci ne prima platu.

"Policijski postupci dozvoljavaju i mogućnost da imamo mjesec dana neplaćenog odsustva, dva mjeseca do tri mjeseca, a ovi su se periodi mogli da iskoriste, posebno na sjeveru zemlje u to vrijeme, u početku smo to koristili kako bi dali priliku policajcima da ne podnesu ostavke. Razlog zašto smo dali takve ustupke kadrovima je veliki pritisak koji je na njih vršen i mi to znamo. Ali, nema policajca koji je dao ostavku – da postoji rješenje o ostavci a da se prima plata”, navodi on.

On dodaje da se broj policajaca na sjeveru Kosova postepeno popunjava. Elshani kaže da je postojao zahthev da se vrate na posao, ali nakon donošenja odluke o ostavci tako nešto ne može da se desi.

"Sada imamo negdje oko 70, ukupan broj policajaca je oko 320. Nemamo problem, popunjavamo broj kako treba – postepeno, nemamo problema sa popunjavanjem brojeva. .. Međutim, policajci koji su podnjeli ostavke i donjeto je rješenje o ostavci, neće se vratiti na funkcije. Imali smo nekoliko policajaca koji su dali ostavke, imali smo slučaj kada su se prijavili za povratak, bilo ih je koji su se prijavili, ali se jedan vratio jer mu nije izdato rješenje da podnese ostavku. U trenutku kada je donjeta odluka o ostavci, nema policajca koji se vraća na dužnost. Bilo je više od 500 policajaca (kojima je izdato rješenje da podnose ostavke), svima je izdato. Za sve koji su ponudili ostavku postoji rok o kojem vodi računa osoblje u Generalnoj upravi policije u Prištini i tada se donose odluke o ostavci. Za one kojima su izdata rješenja o ostavci, svi su otišli ​​i nemaju mogućnost da se vrate“, dodaje on.

Portparol Osnovnog tužilaštva u Mitrovici Valon Preteni izjavio je da su se nakon ostavke srpske zajednice suočili sa poteškoćama u vođenju predmeta.

"Osnovno tužilaštvo u Mitrovici, ostavkom tužilaca srpske zajednice i administrativnog osoblja, naišlo je na poteškoće u vođenju predmeta koje su vodili srpski tužioci, kao i u zastupanju predmeta na sudu, obavljanju upravnih i drugih zadataka . Međutim, uz maksimalnu posvećenost glavnog tužioca, tužilaca i administrativnog osoblja, postignuto je da se svakodnevni zadaci i obaveze izvršavaju. Nedavno su, uz maksimalno zalaganje vršioca dužnosti glavnog državnog tužioca, Besima Kelmendija, četiri tužioca, dva tužioca iz Apelacionog tužilaštva i dva tužioca iz osnovnih tužilaštava, privremeno premeštena u Osnovno tužilaštvo u Mitrovici na period od šest mjeseci. I smatramo da će se to pozitivno odraziti na rad Osnovnog tužilaštva u Mitrovici“, kaže Preteni.

Trenutno su u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici angažovana četiri tužioca u Odjeljenju za teška krivična djela, dva tužioca u Odjeljenju za maloljetnike i sedam tužilaca u Opštem odjeljenju ovog tužilaštva.

KosovaPress je uputio i pitanja Tužilačkom savjetu Kosova, u kojima se navodi da se od ostavke tužilaca niko nije vratio u tužilački sistem.

"Odmah nakon ostavki tužilaca i administrativnog osoblja iz redova srpske zajednice u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici (7. novembra 2022. godine), Tužilački savjet Kosova (KPK) doneo je odluku da im obustavi plate i od tada se niko nije vratio u tužilački sistem“, navodi se u odgovoru Tužilačkog savjeta Kosova.

I Sudski savjet Kosova i Policija Kosova saopštili su da se niko od onih koji su podnjeli ostavku nije vratio na posao i nije primio nadoknadu plate.