Brojni prekršaji

Državni ured za reviziju (DUR) utvrdio je brojne prekršaje u Ministarstvu finansija, rada i transfera.

U kategoriji podjele penzionih planova, identifikovani su slučajevi korisnika više od jedne penzije u penzionim planovima.

Na osnovu poređenja podataka Ministarstva o penzijskim i socijalnim šemama, revizor je utvrdio da je Ministarstvo izvršilo isplate u vrijednosti od 1.436.201 euro korisnicima koji uživaju više od jedne penzije, prenosi Indeksonline.

„Prema Zakonu br. 04/L-261 za veterane OVK, član 16 tačka 2, veterani OVK ne mogu biti korisnici bilo koje penzije iz drugih penzijskih šema koje finansira država."

Ako je veteran korisnik bilo kojeg državnog penzionog plana, mora se odrediti koju će penziju primati.

Prema Zakonu br. 04/L-084 o penzijama pripadnika Kosovskih bezbjednosnih snaga, član 5.3, korisnici koji imaju pravo na penziju KSB-a moraju izabrati jednu od beneficija: penziju na koju imaju pravo prema ovom zakonu, ili druge beneficije predviđene od strane drugih zakona na snazi.

U tu svrhu, važno je napomenuti da Zakon br. 03/L-100 o penzijama članova TMK nema nijednu zakonsku odredbu koja jasno priznaje pravo na nastavak primanja penzije TMK ako ista lica uživaju i drugu penziju od strane penzione sheme.

Na osnovu poređenja podataka Ministarstva o penzijskim i socijalnim šemama, utvrdili smo da je Ministarstvo izvršilo isplate u iznosu od 1.436.201 euro za korisnike koji uživaju više od jedne penzije”, navodi se u izvještaju Državnog ureda za reviziju.

Revizor je utvrdio i slučajeve da su korisnici penzija i socijalne pomoći od zaposlenih lica i penzija isplaćene nakon smrti.

„Vrijednost finansijske greške za 2023. godinu bila je 134.110 €. U odnosu na prošlu godinu vrijednost greške je smanjena za 140.270 eura?, navodi se u izvještaju.

Izvor: Indeksonline/info-ks.net