Kršenje prava građana

Samo u posljednjih nekoliko mjeseci podneto je na hiljade tužbi protiv Kosova zbog nesprovođenja prava na duplu penziju, saopštili su zvaničnici pravosuđa.

Brojke su objavljene za stolom za diskusiju na temu „(Ne)ostvarivanje prava penzionera u praksi i opterećivanje sudstva predmetima“, koju je u petak organizovao kosovski institut za pravosuđe, prenosi Koha.

Izvršni direktor IKD-a, Ehat Miftaraj, saopštio je da je Centar za besplatnu pravnu pomoć IKD-a podneo preko 600 tužbi zbog nesprovođenja duplih penzija. Miftaraj je kazao da je IKD analizirao uskraćivanje ovog prava fokusirajući se na zakone o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana OVK, civilnih žrtava i članova njihovih porodica.

„U kancelarijama Centra za besplatnu pravnu pomoć IKD dolaze građani koji su u poodmaklim godinama, imaju i po 80-90 godina, koji nažalost lutaju ne samo po kancelarijama IKD-a već i kancelarijama penzionih odjeljenja, u opštinama u kojima se nalaze“, rekao je Miftaraj.

Utrostručeni predmeti u pravosudnom sistemu

Predsjednik Sudskog savjeta Kosova (SSK), Albert Zogaj, izrazio je zabrinutost zbog utrostručenja predmeta u pravosudnom sistemu zbog neprimenjivanja zakona na pravičan način.

„Situacija sa duplim penzijama već dobija dimenziju u sudskim postupcima i smatram da bi to trebalo da se odrazi na dobrovoljno ispunjenje. Konkretno kažemo da sve kategorije zaslužuju poštovanje, ali niko od nas ne treba zaboraviti da pravna norma zapravo ima društvenu i humanu dimenziju unutar sebe, a u ovom slučaju sve društvene šeme su izgrađene na ovom konceptu. Dakle, ovu dimenziju treba proširiti i na primjenu norme, a ne u ovoj situaciji kada su ljudi stavljeni u dilemu i imaju poteškoće za ostvarivanje pravde“, rekao je Zogaj, navodi se u saopštenju IKD-a.

Sudija Rexhep Gashi iz Osnovnog suda u Prištini rekao je da je tokom perioda mart-maj stiglo oko 1.200 tužbi u vezi sa penzijama koje opterećuju sud.

„Građani preko Agencije za besplatnu pravnu pomoć preko Kosovskog instituta za pravosuđe i drugih instanci podnose tužbe u izuzetno velikom broju. Iz sudskog registra Upravnog odjeljenja dobio sam statistiku za mjesece mart-maj ove godine koja je pokazala da je samo za slučajeve ove prirode koji se odnose na penzije stiglo negde oko 1.194 tužbi ili približno 1.200 tužbi. Za sud, s obzirom na to da ima samo 7 sudija, to predstavlja opterećenje“, kazao je.

Zamjenica direktora Agencije za besplatnu pravnu pomoć Flutura Berbati-Zena istakla je da su zahtjevi građana za duple penzije udvostručeni, izrazivši zabrinutost zbog njihovog povećanja.

„Što se tiče 2023. godine, ovaj broj je povećan za 50 odsto. Tokom 2023. godine obrađena su 503 predmeta u vezi sa penzijskim pitanjima i 77 pravnih savjeta, 120 tužbi, 185 pritužbi, 24 žalbe, 94 zahtjeva i 4 predmeta upućena od strane advokata“, dodala je ona.

Što se tiče 2024. godine, Berbati-Zena je rekla da je samo u prvih 5 mjeseci ove godine u Agenciji za besplatnu pravnu pomoć procesuirano 2.775 tužbi.

Nepoštovanje prava građana

Ombudsman Naim Qelaj kritikovao je postupke državnih organa zbog nepoštovanja prava građana po ovom pitanju.

„To je veoma uznemirujuće i ozbiljno pitanje, koje nesumnjivo predstavlja značajnu brigu Ombudsmana kada se bavi postupanjem organa javne vlasti prema građanima“, kazao je.

Qelaj je naveo da su službenici kosovske penzione administracije prinuđeni da građanima daju pogrešne alternative koje takođe mogu ući u dimenziju pogrešnih pravnih savjeta i uspostavljanja situacije u kojoj se odustaje od prava koje se zakonski ne može ugroziti.

Bajram Çerkinaj iz Resursnog centra za nestala lica izneo je izazove sa kojima se suočavao pri izboru penzija za nestala lica.

Koordinatorka Centra za besplatnu pravnu pomoć, Arita Rezniqi, rekla je da je stiglo mnogo pritužbi i tužbi u vezi sa ovim pitanjem i da su posvećeni tome da svaki slučaj tretiraju pojedinačno.

Panel je zaključio svoj rad sa zaključcima da Vlada Kosova, odnosno ministarstvo finansija, rada i transfera treba da pravilno sprovode zakon u odnosu na penzionere Kosova, koji su i korisnici penzija prema drugim posebnim zakonima.

IKD je saopštio da su predstavnici vlade bili pozvani, ali da se nisu odazvali pozivu da učestvuju na okruglom stolu.

Izvor: Koha/Kossev