Izvještaj OSCE-a

Kašnjenja i odlaganja predmeta, veliki broj oslobađajućih presuda u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, kao i veliki broj neproduktivnih ročišta, samo su neki zaključci izvještaja o praćenju sudskih postupaka na Zapadnom Balkanu u slučaju organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou dijela o Kosovu, koji je danas predstavljen u Prištini.

Izvještaj koji je dio šireg OSCE-ovog programa praćenja suđenja u regionu, analizira 52 predmeta organizovanog kriminala i korupcije (uključujući 670 ročišta) koje je Misija pratila u periodu od 2021. do 2024. godine.

Izvještaj daje praktične preporuke da pomognu institucijama u rješavanju problema u krivičnom gonjenju i donošenju presuda u predmetima organizovanog kriminala i korupcije.

Ambasador Misije OSCE na Kosovu Michael Davenport izjavio je da izvještaj predstavlja rezultat zajedničke inicijative OSCE-a i EU.

"Ovaj izvještaj ne bi bio moguć bez zajedničke strateške vizije kao i napornog rada svih koji su bili uključeni, posebno naših vještih i stručnih posmatrača suđenja", rekao je Devenport, dodajući da to ne bi bilo moguće bez saradnje cijelog pravosudnog sistema.

"Na Kosovu, Misija OSCE-a je primetila pozitivne pomake posljednjih godina koji su direktno važni za sprovođenje pravde kod predmeta organizovanog kriminala i korupcije. Usvajanje Strategije o vladavini prava 2021.-2026. i usvajanje Strateškog plana za efikasno rješavanje slučajeva korupcije i organizovanog krinimala 2022.-2024. Takođe smo primetili značajan napredak u objavljivanju presuda Apelacionog suda prošle godine. Izvještaj ističe predmete dobre prakse u rješavanju slučajeva visokog profila. Ključno je bilo potpisivanje zajedničke deklaracije od strane ključnih aktera u martu 2023. godine koje je naglasilo njihovu posvećenost reformi sektora pravosuđa i jačanju vladavine prava", naveo je Devenport.

Ipak, isitče da anketa o percepciji javnosti u širem regionu, kao i na Kosovu, otkriva nedostatak povjerenja u pravosuđe.

"Ispitanici izražavaju sumnju u sposobnost sudija i tužilaca da pozovu korumpirane zvaničnike na odgovornost. Ove sumnje su podstaknute podacima koji pokazuju visoku stopu oslobađajućih presuda u predmetima organizovanog kriminala i korupcije ovdje na Kosovu. Takođe, postoji i široko rasprostranjena isfurstriranost sporim tempom reforme pravosuđa, kao i nedostatak dostupnih, transparentnih informacija o predmetima koji se bave organizovanim kriminalom i korupcijom“, rekao je Devenport.

Tim za praćenje sudskih postupaka na Kosovu direktno je pratio 52 predmeta, od toga 38 predmeta korupcije visokog profila i 14 slučajeva organizovanog kriminala.

"Kada se osvrnemo na dio izvještaja o Kosovu, naš tim je istakao ključna pitanja koja uključuju prije svega kašnjenje i odlaganje predmeta, ponekad veliki broj neproduktivnih ročišta, nedostatke u upravljanju predmetima, neadekvatne kapacitete, često nedostatak resursa, slabe mehanizme za pozivanje na odgovornost, ali i slabe mehanizme učnika. Tu su i pitanja koja ometaju efektivnu konfiskaciju imovine. Takođe u izvještaju je istaknuta prilično visoka stopa oslobađajućih presuda", rekao je Devenport navodeći da izvještaj daje konkretne preporuke u vezi pozitivnih promena u pravosuđu u ovim predmetima.

Ambasador EU na Kosovu Tomáš Szunyog istakao je da osim pravosudnih i strateških okvira, i preventivnih mehanizama, pravosudni sektor snosi i odgovornost da obezbjedi kapacitete, ali i spreči nekažnjivost u slučajevima organizovanog kriminala i korupcije.

„Eulex ima ogromno iskustvo u nadgledanju suđenja na Kosovu, uključujući predmete koji su se ticali prethodnog mandata Eulexa, a kasnije su predati kosovskom pravosuđu. OSCE ima svoje višegodišnje iskustvo u nadgledanju sudstva, uključujući čvrste metodologije koje njegova kancelarija izgradila za demokratske institucije. EK je tu potpomogla kako bi se reagovalo na potrebe projekta. Svrha nadgledanja bila je, ne da se procjene pojedinačni slučajevi ili učinci, već da se identifikuju sistematska pitanja koja se tiču pravičnosti, efikasnosti i djelotvornosti sudskih postupaka, uključujući takođe i procjenu strateške upotrebe načina za zaplenu i oduzimanja imovine“, naveo je Szunyog.

Izvještaj pruža 17 važnih preporuka koje se tiču nekoliko aktera u sudskom sektoru, istakao je Szunyog.

On je posebno istakao dužinu postupaka.

„Često zbog velikog broja neproduktivnih ročišta, trajanja ili dužina ovih posutpaka kao i oslobađajuće presude je ono što najviše pridobija pažnju običnih građana i time se smanjuje njihovo povjerenje u rad institucija. U ovoslučaju vredna je pomena citata da `kašnjenje u pravdi je neisporučena pravda`“.

Ministarka pravde Albulena Haxhiu rekla je da izvještaj predstavlja važan dokument jer sadrži detaljnu analizu, ali i preporuke kojima će se Kosovo pozabaviti.

"Pročitala sam izvještaj i zaista prihvatam sve preporuke koje su navedene. S obzirom da je cilj bio da se proceni efikasnost reagovanja pravosuđa na ovakve slučajeve, preporuke jesu nadležnost relevantnih institucija, prije svega pravosuđa, pravosudnog sistema, ali mi dozvolite da izrazim našu spremnost, spremnost Ministarstva i mene ministrake, da podržim sve institucije u našoj nadležnosti da se pozabavim ovim preporukama. Vlada Republike Kosova će promovisati kulturu integriteta u republičkim institucijama, ali i ishode i rezultate ćemo na taj način predočiti koji će biti nekompromisna borba do koje smo došli protiv organizovanog kriminala i korupcije", navela je Haxhiu.

Pored Kosova izvještaj prati i sudske postupke u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Izvor: Kosovo Online