Smanjenje siromaštva

Ministarstvo finansija Kosova započelo je reformu šeme socijalne pomoći koju finansira Svjetska banka, a koja, kako se navodi, ima za cilj da eliminiše diskriminatorne kriterijume i podstakne zapošljavanje.

Stručnjak za komunikacije u okviru tog projekta Elvira Berisha rekla da reforma ima za cilj stvaranje jednakosti i smanjenje siromaštva.

Berisha je objasnila da je nova šema osmišljena tako da što bolje obuhvati i dopre do najsiromašnijih grupa, a posebno da aktivira korisnike socijalne šeme na tržištu rada.

Naglasiila je da je ovaj proces važan jer će podaci dobijeni iz reforme poslužiti za izradu nacrta zakona za socijalne šeme.

Za mnoge građane reformski proces je i dalje nejasan, a ministar finansija Hekuran Murati rekao je da je "glavni nesporazum u vezi sa tim ko može da se prijavi i ko se kvalifikuje za beneficije.

Murati je objasnio da je to nastavak postojeće šeme socijalne pomoći, ali je razlika u uklanjanju diskriminatornih kriterijuma. Takođe, novom šemom, socijalna pomoć se ne prekida automatski u prvom mjesecu kada porodica počne da ostvaruje prihode, već joj se daje mogućnost da koristi socijalnu pomoć još najmanje tri mjeseca.

Međutim, i dalje nije jasno da li će socijalna šema povećati iznos naknade za porodice koje su obuhvaćene tom kategorijom, a koja trenutno iznosi od 60 do 180 eura u zavisnosti od broja članova.