Poslanik LDK

Poslanik LDK Avdullah Hoti istakao je da vlada premijera Albina Kurtija kontinuirano krši sindikalna prava na Kosovu.

"Kurtijeva vlada kontinuirano krši sindikalna prava na Kosovu. Član Povjerilačkog odbora penzione štednje, koji predstavlja radnike i dolazi iz sindikata, nikada nije imenovan. Prvo je Penzioni fond nekoliko mjeseci bio bez odbora, usljed čega su milijarde eura ostale bez adekvatnog upravljanja", naveo je Hoti.

Dodao je da je Odbor imenovan prije skoro godinu dana, ali da član sindikata nije uključen.

Hoti ukazuje i da od tada konkurs nije ponovo raspisan.

"Odgovorni za ovaj nemar su guverner CBK, ministar finansija i generalni revizor. Ova tri visoka državna funkcionera, koji predstavljaju stubove institucija koje upravljaju i nadgledaju ekonomska i finansijska pitanja na Kosovu, zanemarili su svoju zakonsku obavezu da radnici imaju svog predstavnika u odboru koji upravlja njihovom penzionom štednjom. Za vrijeme mandata ove vlade sindikati su se borili, ali si zanemareni. O njima se nije vodilo računa u pripremi zakona o platama, niti zakona o javnim funkcionerima. Oba zakona su završila na Ustavnom sudu i morala su da se mijenjaju", dodaje.

Hoti smatra da je za vrijeme mandata aktuelne vlade koja, kako navodi, sebe naziva ljevičarskom, sindikalna organizacija opala.

"O tome svjedoči i smanjenje sindikalnih članarina, koje je proizašlo iz pritiska vlasti na sindikate na različitim nivoima sindikalnog organizovanja i u različitim oblicima. Sindikati danas imaju pravo da tuže državu i ova tri funkcionera zbog kršenja zakona. Nepažnja za sprovođenje zakona je kršenje zakona, a kršenje zakona je krivično djelo", zaključuje Hoti.

Izvor: Kosovo Online