Nakon usvajanja Rezolucije

Nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Rezoluciju kojom se uspostavlja Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici, 11. juli je već označen na zvaničnom kalendaru na stranici UN-a.

U zvaničnom kalendaru se pod datumom 11. juli navodi „International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenica“.

Rezolucija je usvojena sa 84 glasa Za, a samo 19 država je bilo protiv. 68 država je ostalo suzdržano, a 22 države nisu glasale.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić je već najavio da će Memorijalni centar organizovati izložbu u Ujedinjenim nacijama. Očekuje se da će od 30. godišnjice tj. 2025. godine obilježavanje genocida u Srebrenici u UN-u biti organizovano na puno značajnijem nivou.

Rezolucijom se države članice UN-a pozivaju da u svoje obrazovne programe uvrste učenje o presuđenim činjenicama vezanim za počinjeni genocid.