Portparol EU

Formiranje Zajednice srpskih opština je jasna zakonska obaveza Kosova, rekao je za RTV21 portparol EU Peter Stano.

On je rekao da u dijalogu treba predstaviti i razgovarati o statutu za osnivanje ZSO.

„Dijalog kojim posreduje EU i prijava Kosova za članstvo u Savjetu Evrope (EK) su odvojeni procesi. Međutim, i EU i EK su organizacije zasnovane na poštovanju vladavine prava, ljudskih prava i zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina. Važno je zapamtiti da je osnivanje ZSO neispunjena obaveza Kosova koja proizilazi iz Sporazuma o dijalogu iz 2013. godine – jedinog Sporazuma o dijalogu koji je ratifikovala Skupština Kosova sa dvotrećinskom većinom. Dakle, to je jasna zakonska obaveza za Kosovo prema međunarodnom pravu i stoga pitanje vladavine prava, važno za obe organizacije”, rekao je Stano.

Dodao je da EU pozdravlja spremnost Kosova da se sada konačno angažuje, jer od 2013. godine nije preduzelo nikakve korake ka osnivanju ZSO, a time i ka povećanju zaštite ljudskih prava manjina, uprkos mogućnostima.

“Istovremeno, prema relevantnim sporazumima o dijalogu, Statut za osnivanje Udruženja mora biti predstavljen i razmatran u Dijalogu. U oktobru 2023. EU je – uz podršku svojih država članica i partnera – predstavila nacrt statuta za osnivanje Asocijacije zasnovan na najboljim evropskim modelima i praksi, kao i na pravnom okviru Kosova. Evropski savjet je u zaključcima iz decembra 2023. pozdravio "spremnost Srbije i Kosova da prihvate nacrt statuta koji je stranama predstavio Fasilitator EU". Ovo je formalno priznanje dokumenta od strane svih 27 država članica EU”, rekao je Stano.

Istakao je da sadržaj statuta koji je najavljen od strane Vlade Kosova nije poznat i da o njemu nije razgovarano ni sa Srbijom ni sa izaslanikom EU.

“Stoga je u ovoj fazi nemoguće oceniti njegovu usklađenost sa sporazumima iz 2013. i 2015. godine”, rekao je Stano.

Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gërvalla-Schwarz saopštila je da je obavjestila Savjet Evrope da Kosovo namjerava da pripremi nacrt statuta i da ga krajem mjeseca uputi na tumačenje Ustavnom sudu.

Izvor: Kosovo Online/RTV21